Kerk aan de Nieuwe Zandweg (1)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (1)
In 1893 verleende het gemeentebestuur van Linschoten een vergunning voor de bouw van een kerkgebouw aan de Nieuwe Zandweg, het huidige ‘Bij de Tol‘. Dat is dus al meer dan een eeuw geleden. Het verzoek was ingediend door een aantal verontruste inwoners van Linschoten. Zij hadden als leden van de Hervormde Kerk grote bezwaren tegen ‘de goddeloze Haagse Synode van 1816‘.
lees meer »
 
Kerk aan de Nieuwe Zandweg (2)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (2)
Vanaf 1893 staat er een kerkgebouw aan de Nieuwe Zandweg. Het was niet het eerste onderkomen van de Gereformeerden in Linschoten. De periode tussen 1800 en 1900 was in ons land op kerkelijk gebied een roerige periode met afscheidingen binnen de Nederlands Hervormde kerk. Groepen gelovigen wilden los komen van deze kerk. Ook in onze omgeving heeft dat zijn sporen nagelaten.
lees meer »
 
Kerk aan de Nieuwe Zandweg (3)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (3)
Bij deze aflevering in de serie ‘Kerk aan de Nieuwe Zandweg‘ twee bijzondere foto’s. Onderstaande foto van het nog geheel vrijstaande oude kerkje met een hekje naar het slootje voor de kerk en een schot naar het weiland naast de kerk. De kwaliteit van de foto is niet zoals we dat nu gewend zijn, maar het geeft wel een mooi beeld van de situatie van de Gereformeerde Kerk in ons mooie dorp tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
lees meer »
 
Kerk aan de Nieuwe Zandweg (4)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (4)
Op 25 november 1978 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Gereformeerde Kerk van Linschoten, nu bekend als ’t Kruispunt. We waren uit ons jasje gegroeid, de eerste uitbreiding (1966) was al snel te klein geworden voor de sterk groeiende gemeente. Natuurlijk werd door de kerkenraad een bouwcommissie geïnstalleerd. Deze stond onder de bezielende leiding van Ton v.d. Poel. Voor alle leden van de gemeente werd een informatieboekje gemaakt met antwoorden op vragen als: Een nieuwe kerk, moet dat? Mag dat? Kunnen we dat? Willen we dat? en Hoe gaat dat?
lees meer »
 
Kerk aan de Nieuwe Zandweg (Slot)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (Slot)
In deze bijdrage wil ik rondkijken in de kerkzaal van ’t Kruispunt. Het interieur verschilt nogal van de soberheid, die zo kenmerkend was voor het kleine kerkje uit de tijd van de Doleantie, waar het allemaal is begonnen in 1893.
lees meer »