Gespreksgroep gemengd Gespreksgroep gemengd
Onze gespreksgroep komt 1x per maand bijeen op een vrijdagavond. Dit seizoen gaan we verder met het boekje:
'Sterk en moedig als Jozua’

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor stagebij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd? Mozes leerde hem de geestelijke wapenuitrustingaan te trekken.
Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozuas naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

Lijkt het je leuk om een keer een avond mee te maken of heb je aanvullende informatie nodig? Laat het ons weten en voel je welkom!

Henk van der Ree: hvdree @gmail.com

Eleonora Kikkert: eleonora.kikkert @gmail.com
 
25+ 25+
Zoals de naam van de groep al laat zien, een gesprekgroep voor net iets oudere jongeren. Per seizoen proberen we tien keer bij elkaar te komen. We werken met een thema. Tussen de avonden door is er ook tijd voor een kerstborrel en een afsluitende barbecue. 

Afgelopen seizoen hebben we ons verdiept in de profeet Micha: de Micha cursus. Deze cursus ik gebaseerd op Micha 6 vers 8. Met elkaar hebben we gekeken naar recht doen en hoe we dit dichtbij en veraf kunnen toepassen. Een voorbeeld hieruit is dat we een Whats-app groep hebben met elkaar, die bijvoorbeeld gebruikt word voor het lenen en uitlenen van spullen.

Dit seizoen zijn we begonnen met de cursus: Mensen van de weg. In deze cursus behandelen we verschillende levensvragen zoals: Komt het goed? Met wie ga ik om? Hoe reageer ik op verlies? Deze vragen worden gespiegeld aan het leven van Jezus.

Op de website staan de data genoemd van de avonden. Mail gerust naar  25plus @kruispuntlinschoten.nl voor meer informatie! 
 
Mannengroep Mannengroep

De mannengespreksgroep komt eens in de twee weken bij elkaar in de kerk op woensdagavond om 20.00 uur.
Voor wat betreft de onderwerpen is het algemene gevoel dat het eigenlijk niet eens zo belangrijk is waarover het gaat. Voorop staat dat we praten en met elkaar tot geloofsverdieping komen.
In dit seizoen hebben we al op de eerste twee avonden gepraat over de vier Griekse begrippen die doorgaans met liefde vertaald worden, en over God en de pijn van Job.

Voor meer informatie: mannengroep @kruispuntlinschoten.nl.