Gespreksgroep gemengd

Gespreksgroep gemengd
Onze gespreksgroep komt 1x per maand bijeen op een vrijdagavond. Seizoen 2022/2023 lezen we met elkaar het boekje:

'Randfiguren'
In het boekje Randfiguren, geschreven door ds. Johan Visser, staan tien bijbelse randfiguren in de schijnwerpers. Buitenstaanders en randfiguren zijn er overal, ook in de Bijbel. Het verrassende van bijbelse randfiguren is dat ze vaak meer hebben begrepen van God dan de mensen die er wel bij horen. Buitenstaanders tonen de onverwachtse en genadige manier waarop God Zijn weg onder de mensen gaat.

Lijkt het je leuk om een keer een avond mee te maken of heb je aanvullende informatie nodig? Laat het ons weten en voel je welkom!

Eleonora Kikkerteleonora.kikkert@gmail.com
 
25+ 25+
Zoals de naam van de groep al laat zien, een gesprekgroep voor net iets oudere jongeren. Per seizoen proberen we tien keer bij elkaar te komen. We werken met een thema. Tussen de avonden door is er ook tijd voor een kerstborrel en een afsluitende barbecue. 

Afgelopen seizoen hebben we ons verdiept in de profeet Micha: de Micha cursus. Deze cursus is gebaseerd op Micha 6 vers 8. Met elkaar hebben we gekeken naar recht doen en hoe we dit dichtbij en veraf kunnen toepassen. Een voorbeeld hieruit is dat we een Whats-app groep hebben met elkaar, die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het lenen en uitlenen van spullen.

Dit seizoen zijn we begonnen met de cursus: Mensen van de weg. In deze cursus behandelen we verschillende levensvragen zoals: Komt het goed? Met wie ga ik om? Hoe reageer ik op verlies? Deze vragen worden gespiegeld aan het leven van Jezus.

Mail gerust naar  25plus@kruispuntlinschoten.nl voor meer informatie! 
 
Mannengroep Mannengroep

De mannengespreksgroep komt eens in de twee weken bij elkaar in de kerk op woensdagavond om 20.00 uur.
Voor wat betreft de onderwerpen is het algemene gevoel dat het eigenlijk niet eens zo belangrijk is waarover het gaat. Voorop staat dat we praten en met elkaar tot geloofsverdieping komen.
In dit seizoen hebben we al op de eerste twee avonden gepraat over de vier Griekse begrippen die doorgaans met liefde vertaald worden, en over God en de pijn van Job.

Voor meer informatie: mannengroep@kruispuntlinschoten.nl.
 
Vrouwengroep Vrouwengroep
Er bestaat een initiatief om op korte termijn met een gespreksgroep voor vrouwen te starten. Gemeenteleden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Marjon van Laatum, jeroen.marjon@ziggo.nl