Kerkdiensten/Vieringen Kerkdiensten/Vieringen
Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad in 't Kruispunt kerkdiensten/vieringen georganiseerd. U/jij bent van harte welkom om deze diensten mee te beleven.

De kerkdienst heeft een aantal vaste onderdelen. Het geheel noemen we de liturgie of orde van dienst. Onze bron is de Bijbel. We luisteren en ontdekken wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Tijdens de diensten worden de liederen en liturgie onderdelen met de beamer gepresenteerd. Tevens worden de diensten gestreamd zodat deze ook thuis mee te beleven zijn. Dit kan zowel live, als achteraf. Om diensten terug te kijken of direct mee te beleven ga je via de menubalk naar 'kerkdiensten meebeleven'.    

Naast de 'gewone' diensten zijn er regelmatig bijzondere vieringen die door verschillende werkgroepen worden georganiseerd:
  • Zes maal per jaar vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer. Ook kinderen en gasten zijn welkom in de kring of aan de tafel. Als gemeenteleden niet meer in de kerk kunnen komen, kan aan de wijkouderling worden gevraagd de Maaltijd thuis te vieren;
  • Zes maal per jaar (Nieuwjaarsmorgen, Week van gebed voor de Eenheid van de Christenen, Goede Vrijdag, Viering op Paasmorgen, Vredeszondag, Eerste Advent) worden samen met de Katholieke Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten oecumenische vieringen georganiseerd door de Oecumenische werkgroep Linschoten.
  • Samen met de Hervormde Gemeente Linschoten en de Timotheüsschool wordt jaarlijks een Scholendienst georganiseerd. 
  • Ook wordt jaarlijks een viering op Goede Vrijdag voorbereid door de leiding van de kindernevendienst van de Protestantse gemeente en de leiding van de zondagsschool van de Hervormde Gemeente.
  • Twee maal per jaar, in februari en oktober, worden diensten georganiseerd waaraan wordt meegewerkt door de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
  • In september wordt op Startzondag met een openluchtdienst het nieuwe kerkelijke seizoen ingeleid.
  • Er worden regelmatig jongerendiensten georganiseerd.

         terug