De Beheerder

De Beheerder
De zorg voor het kerkgebouw is in handen van de beheerder. Hij zorgt onder meer voor het onderhoud van het gebouw en de tuin. Ook coördineert hij het gebruik en de verhuur van de verschillende zalen in 't Kruispunt. Verder coördineert hij de kostersdiensten en de schoonmaak van het gebouw.
Voor de taken die te maken hebben met de wekelijkse erediensten is een team van kosters verantwoordelijk.
De beheerder wordt in zijn taken ondersteund door het College van Kerkrentmeesters en de Commissie 'aankleding kerkgebouw’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder Bert van der Meulen door een mail te sturen naar verhuur@kruispuntlinschoten.nl.


 
terug