Kerk aan de Nieuwe Zandweg (4)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (4)
Op 25 november 1978 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Gereformeerde Kerk van Linschoten, nu bekend als ’t Kruispunt. We waren uit ons jasje gegroeid, de eerste uitbreiding (1966) was al snel te klein geworden voor de sterk groeiende gemeente. Natuurlijk werd door de kerkenraad een bouwcommissie geïnstalleerd. Deze stond onder de bezielende leiding van Ton v.d. Poel. Voor alle leden van de gemeente werd een informatieboekje gemaakt met antwoorden op vragen als: Een nieuwe kerk, moet dat? Mag dat? Kunnen we dat? Willen we dat? en Hoe gaat dat? 

Er worden twee belangrijke redenen genoemd voor nieuwbouw. Er is te weinig ruimte voor de verschillende activiteiten en het oude kerkgebouw is in zeer slechte staat. Herstelwerk zou veel geld gaan kosten. Ons gemeentelid en organist Wim Raven, die als architect aan de wieg heeft gestaan van ’t Kruispunt, geeft in het informatieboekje een antwoord op de vraag: Een nieuwe kerk, wat wordt het?

“Het kerkgebouw, huis voor de gemeente, trefpunt zondags en door de week, waar verticale en horizontale lijnen elkaar ontmoeten, waar wordt gezegd en gehoord, waar wordt gegeven en ontvangen, waar het Woord wordt bediend, waar de tekenen worden gezien en uitgedeeld, waar je de ander kunt ontmoeten, waar je kunt zijn: met elkaar en voor elkaar, waar heil en zegen worden verkondigd.” 

De kerkzaal in ons huidige gebouw wordt op 22 september 1979 voor het eerst in gebruik genomen. Bijzonder is, dat in de periode voorafgaand aan deze nieuwbouw de Rooms Katholieke Parochie Montfoort/Linschoten al gebruik maakte van ons kerkgebouw. Toen duidelijk was dat zij deze samenwerking wilden voortzetten en er afspraken konden worden gemaakt over een meerjarig huurcontract, is door de bouwcommissie en de architect bij de inrichting en vormgeving van de nieuwe kerk nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van onze katholieke broeders en zusters. Dominee Scholten en pastor Fik De Bruijn werkten gebroederlijk samen als bouwpastores. Daarmee is de basis gelegd voor de oecumenische samenwerking, die tot op de dag van vandaag als positief wordt ervaren.

Evert de Jong
terug