Werkgroep vieringen Werkgroep vieringen
De Werkgroep Vieringen heeft tot taak om initiatieven van groepen en commissies t.a.v. vieringen te coördineren en te ondersteunen. Ook wil deze groep de verbondenheid tussen initiatiefnemers vergroten. Bij al deze activiteiten gaat het om het zichtbaar maken van de veelkleurigheid in onze  gemeente.

Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen worden door de kerkenraad in  ons kerkgebouw 't Kruispunt kerkdiensten / vieringen georganiseerd.

Naast de 'gewone' diensten zijn er regelmatig bijzondere vieringen die door verschillende  werkgroepen worden georganiseerd:
  • Zes maal per jaar vieren we het Avondmaal / de Maaltijd van de Heer. Ook kinderen en gasten zijn welkom in de kring of aan de tafel. Als gemeenteleden niet meer in de kerk kunnen komen, kan aan de wijkouderling worden gevraagd de Maaltijd thuis te vieren;
  • Zes maal per jaar worden Oecumenische vieringen door de Oecumenische werkgroep Linschoten georganiseerd.  
  • Ook zijn er twee maal per jaar, in februari en oktober, diensten waaraan wordt meegewerkt door de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

In de wekelijkse vieringen wordt ook met enige regelmaat aandacht besteed aan thema's die worden aangereikt door de PKN. Jaarlijks wordt o.a. aandacht besteed aan Kerk en Israël en het  landelijk Kerkelijk Jeugdwerk (JOP).

Voor een viering rondom een bijzondere gebeurtenis, zoals doop, huwelijk en uitvaart kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

De Werkgroep Vieringen bestaat uit: de preekvoorziener, de muziekcoördinator, de dominee (bij haar/zijn afwezigheid de voorzitter van de kerkenraad) een diaken, een vertegenwoordiger van de werkgroep oecumene en een voorzitter.

De Werkgroep komt zes maal per jaar bij elkaar en bespreekt en coördineert de voorbereiding van de vieringen in de komende periode.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Vieringen door een mail te sturen naar werkgroepvieringen@kruispuntlinschoten.nl.
 
terug