Contactgegevens

Contactgegevens
Bezoekadres 't Kruispunt Linschoten:
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH  Linschoten
tel. 0348-410850 (niet permanent bereikbaar)

Postadres Protestantse Gemeente te Linschoten
Cattenbroekerdijk 11
3446 HA Woerden
e-mail: scriba@kruispuntlinschoten.nl

Predikant: Ds. Laurien Hoogerwerf (vanaf mei 2023)
Werkdagen:
e-mail:

Beheer en zaalverhuur 't Kruispunt Linschoten:
Bert van der Meulen
verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Nieuwsbrief:
nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

Redactie kerkblad Lev:
redactie@kruispuntlinschoten.nl

Webmaster:
webmaster@kruispuntlinschoten.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl 

Volg ons op Facebook en Instagram:

 @Kruispuntlinschoten
 kruispunt.linschoten
terug