Het kerkelijk bureau Het kerkelijk bureau
De ledenadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt centraal bijgehouden in de Landelijke Leden Registratie (LLR), uitgevoerd door de SMRA te Utrecht.

Het Kerkelijk bureau beheert de plaatselijke ledenadministratie en ontvangt hiertoe een uittreksel van het landelijke bestand met de gegevens en mutaties daarin van de plaatselijke leden.

Met het ontstaan van de PKN en de landelijke registratie via de SMRA zijn de procedures sterk veranderd. Bij verhuizing hoeft de betrokkene zelf geen actie te ondernemen om overgeschreven te worden van de ene kerk naar de andere kerk.
Via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) worden verhuizingen van kerkleden aan de SMRA doorgegeven.
De PKN is een landelijke kerk, daarom is het voldoende dat de SMRA bij verhuizing de zogeheten Geografische gemeente van een lid aanpast. Het is dus geen eigen keus meer of men zich laat overschrijven of niet. Het is wel mogelijk om de registratie om te laten zetten en zo 'voorkeurslid' te worden van een kerk naar keuze. Informatie hierover is bij het Kerkelijk bureau op te vragen.

Er zijn nog twee andere wijzigingen welke automatisch in de registratie verwerkt worden: huwelijk en overlijden.

Informatie over geboorte, doop en belijdenis moeten de leden van de gemeente wel zelf aan het kerkelijk bureau doorgegeven. Ouders moeten nadrukkelijk kenbaar maken dat zij hun kind bij een kerk willen laten behoren.
In geval van geboorte is het voldoende om de volledige naam, geboortedatum en adres bij het Kerkelijk bureau te melden. (Bijvoorbeeld middels een geboortekaartje).

Er is een nauw contact tussen de kerkenraad en het Kerkelijk bureau, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de veranderingen in onze gemeente. De gegevens in de Landelijke Leden Registratie (LLR) worden uitsluitend binnen de kerk gebruikt voor:
  • ledenoverzichten voor de predikant en kerkenraad;
  • ledenoverzichten voor de penningmeester, diverse commissies en het verjaardagsbusje;
  • adressering van brieven ten behoeve van kerkenraad, penningmeester en commissies.
Indien gewenst is een overzicht van uw gegevens zoals die in de LLR zijn opgenomen, te verkrijgen bij het Kerkelijk bureau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur Harry Bouwmeester door een mail te sturen naar ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Als gemeente zijn we een open gemeenschap waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar en waarin privacy en geheimhouding gewaarborgd moeten zijn. Nauwkeurig omgaan met privacy van personen is in de kerk niet nieuw. We kennen daar in de kerk ook eigen regels voor. Denk bijvoorbeeld aan de bevestiging van ambtsdragers. Dan wordt geheimhouding gevraagd en beloofd. In de AVG worden de privacy regels aangescherpt en aangepast aan deze tijd. Via internet kunnen gegevens gemakkelijk openbaar worden en dit vraagt om nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens.
 
terug