BHV BHV
In de wekelijkse eredienst proberen we dat er altijd twee mensen aanwezig zijn om, indien nodig, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen. Hiervoor is een groep geschoolde vrijwilligers samengesteld waarvan de leden bij toerbeurt als BHV’er in de kerk aanwezig zijn. In de hal van 't Kruispunt is een AED aanwezig.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de BHV Jannita Keereweer door een mail te sturen naar bhv@kruispuntlinschoten.nl. 
terug