ANBI ANBI
Meer over onze ANBI leest u hier.
 
Bankrekeningnummers kerk, diaconie en ZWO Bankrekeningnummers kerk, diaconie en ZWO
Rekeningnummer Protestantse gemeente: 
NL 72 TRIO 0379 6030 04
Rekeningnummer Diaconie
NL 20 RABO 0336 3061 64
Rekeningnummer ZWO: 
NL 83 TRIO 0379 5242 36