Werkgroep Oecumene Werkgroep Oecumene
Onze gemeente en de Katholieke parochie Montfoort/Linschoten zijn samen al meer dan 40 jaar bewoners van 't Kruispunt en willen dat zichtbaar maken in vieringen en andere activiteiten.
Er is sinds het in gebruik nemen van ’t Kruispunt in 1979 een Oecumenische werkgroep Linschoten. 
In ’t Kruispunt worden sinds die tijd elk jaar zes oecumenische vieringen georganiseerd:
  • Op 1 januari de Nieuwjaarsviering;
  • Eind januari de viering in de Week van Gebed voor de eenheid van Christenen;
  • Op Goede Vrijdag;
  • Op de vroege Paasmorgen een korte viering met daarna een wandeling;
  • Tijdens de Vredesweek in september;
  • Op 1e Adventszondag.
Bij de vieringen rond de Week van Gebed en de Vredesweek worden afgestemd met drie geloofsgemeenschappen: de Katholieke Parochie Montfoort/Linschoten, de Protestantse Gemeente Montfoort en onze eigen gemeente.
Al een aantal jaren worden in ’t Kruispunt twee oecumenische gebedsvieringen in de stijl van Taizé gehouden.
De oecumenische vieringen worden voorbereid door leden van de Werkgroep Oecumene samen met onze eigen predikant en een lid van de Liturgiegroep van de Katholieke Parochie Montfoort/Linschoten. Twee vieringen hebben een rooster met een voorganger van de Protestantse Gemeente Montfoort of van de RK-parochie of onze eigen voorganger.

Oecumenisch doel
Jaarlijks wordt een oecumenisch collectedoel bepaald, waarbij we steeds zoeken naar initiatieven binnen onze omgeving. In 2023 wordt er geld ingezameld voor 'r Bakkershuis in Montfoort. ’t Bakkershuis bakkershuis@swomontfoort.nl  is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen, die te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. U kunt dagelijks binnenlopen voor informatie en voorlichting op de momenten, dat dat u daar behoefte aan hebt. En heel belangrijk: u kunt uw ervaringen met lotgenoten delen.
 


 

Na het stoppen van het koor Interludium is er een oecumenisch projectkoor gevormd, dat medewerking verleent aan oecumenische vieringen in ’t Kruispunt: het Kruispunt Project Koor.
De oecumenische werkgroep heeft contact met de Hervormde gemeente van Linschoten, o.a. bij de voorbereiding van de jaarlijkse scholendienst, de Tentdagen en in de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen.
U kunt contact opnemen met de Werkgroep Oecumene door een mail te sturen naar werkgroepoecumene@kruispuntlinschoten.nl. 
terug