Kerk aan de Nieuwe Zandweg (3)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (3)
Bij deze aflevering in de serie ‘Kerk aan de Nieuwe Zandweg‘ twee bijzondere foto’s. Onderstaande foto van het nog geheel vrijstaande oude kerkje met een hekje naar het slootje voor de kerk en een schot naar het weiland naast de kerk. De kwaliteit van de foto is niet zoals we dat nu gewend zijn, maar het geeft wel een mooi beeld van de situatie van de Gereformeerde Kerk in ons mooie dorp tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf 1950 komen er nieuwe woningen in Linschoten, eerst op de Hoge Werf (1953), daarna in de oudbouw rond de Strick van Linschotenstraat (1958). Niet alleen het aantal inwoners van Linschoten groeit, maar ook het aantal gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk neemt toe.
Het oude kerkje is te klein en er moet uitbreiding komen. Er wordt gekozen voor een uitbreiding van het bestaande kerkje met een vergaderzaal, dat ook als kerkzaal dienst kan doen. Op de uitbouw wordt een zolder gebouwd, die tot en met vandaag wordt gebruikt als de jeugdzolder. De kosten van de uitbreiding bedragen 85.000 gulden. Dat is voor een kleine gemeente een heel bedrag, maar er hoefde uiteindelijk maar 25.000 gulden te worden geleend. Uit verhalen van kerkleden uit die tijd is duidelijk, dat er door gemeenteleden veel zelf is gebouwd. Het beton is door vrijwilligers gestort, de stenen voor het metselwerk werden klaargezet. Ook de verwarming en de elektriciteit zijn aangelegd door vrijwilligers. Daarnaast kwam veel geld binnen door acties van oud en jong. Iedereen deed mee aan appels plukken, stroopwafelacties en inpakken bij de Eru kaasfabriek in Woerden. Ook kwam er geld binnen van het landelijk fonds voor kerkbouw van de Gereformeerde Kerken. Het resultaat van de bouwactiviteiten is te zien op de bovenste foto. Een kerkgebouw met een moderne nieuwe ingang, een jeugdzolder en een kruisteken in de wand. Ook is er een nieuwe dam in de sloot gekomen en het hek naar het weiland is verplaatst. Bijzonder aan het nieuwe gebouw is dat de preekstoel zo was geplaatst, dat de predikant zowel naar de bezoekers in het oude als in het nieuwe gedeelte van de kerk kon kijken. De eerste uitbreiding is een feit. De eerste steen is door de heer P. Kasius gelegd op 22 augustus 1966. Hij is dan het oudste lid van onze kerk. Op 16 maart 1967 wordt de eerste dienst gehouden. Niet veel later zal blijken, dat ook deze oplossing niet voldoende is voor een groeiende gemeente als Linschoten.

Evert de Jong
terug