Kerk aan de Nieuwe Zandweg (Slot)

Kerk aan de Nieuwe Zandweg (Slot)
In deze bijdrage wil ik rondkijken in de kerkzaal van ’t Kruispunt. Het interieur verschilt nogal van de soberheid, die zo kenmerkend was voor het kleine kerkje uit de tijd van de Doleantie, waar het allemaal is begonnen in 1893. Centraal is gebleven het liturgisch centrum, dat is ontworpen door onze architect-organist Wim Raven. Rinus van Dijk, timmerman en van 1952 tot 1971 koster van onze kerk, heeft het in zijn werkplaats gemaakt. Het aardewerken doopvont is gemaakt door de Linschotense kunstenaar Peter Selhorst (1945-2001), die vooral bekend is geworden door kristalkeramiek. Bij de eerste uitbreiding van het kerkgebouw in 1966 is het doopvont in gebruik genomen, het onderstel is later aangepast aan de stijl van ’t Kruispunt. Uiteraard heeft ook het orgel in de mooie houten kast, gebouwd door de firma Reil uit Heerde, een dominante plek gekregen in de kerkzaal. De ingebruikname van dit orgel vond plaats op 1 mei 1981, twee jaar na de opening van ’t Kruispunt. Een beeldbepalend kunstwerk is het kleurige wandkleed vol symboliek. Dit kleed met de titel ‘Opstanding’ is gemaakt door leden van onze vroegere Gereformeerde Vrouwenvereniging en aangeboden bij de opening van kerkgebouw ‘t Kruispunt.

Ook de dooprol, met daarop de namen en data van allen, die in ’t Kruispunt zijn gedoopt, is gemaakt door Rinus van Dijk. Net boven de preekstoel hangen klokjes, van groot naar heel klein. Dit is een geschenk van onze zustergemeente uit Frydek Mistek in Tsjechië uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Het is gemaakt door de vrouw van dominee Hromadka en als herinnering aangeboden door onze Tsjechische broeders en zusters. Bij de deur hangt nog een klein, maar bijzondere presentje uit Frydek Mistek: een gedenkpenning. Op de penning staat een afbeelding van Johan Amos Comenius (1592-1670), een bekende Tsjechische theoloog en pedagoog. Comenius heeft het eerste schoolboek met plaatjes erin gemaakt. Achter in de kerk zijn twee bijzondere wandversieringen. Allereerst een eenvoudig houten plankje met haakjes. Dit wordt in de katholieke geloofsgemeenschap gebruikt om kruisjes aan op te hangen als aandenken aan een overledene. Deze kruisjes blijven daar een jaar hangen en worden daarna aan de familie gegeven. Ook hangt er een bord met 64 tegeltjes met afbeeldingen van bloemen. De tegeltjes zijn in een oecumenische viering gemaakt door kinderen tijdens de kindernevendienst. Het was hun geschenk bij het 25 jaar samenwerken tussen onze gemeente en de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten. Het bakken van de tegeltjes en het maken van het bord is gedaan door Ingrid den Hartogh.

Evert de Jong
terug