ZWO ZWO
Het doel van de Commissie ZWO is te werken aan bewustwording in de gemeente aangaande zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
In het Beleidsplan van de Commissie ZWO staat:

‘Vanuit de opdracht van Jezus “Heb je naaste lief als jezelf”, richt de Commissie ZWO zich op de naaste ver weg. Op de naaste in landen waar de leefsituatie (veel) minder welvarend is dan in ons land.’

De Commissie ZWO beheert het geld dat jaarlijks binnenkomt en verdeelt dat over projecten en incidentele doelen waarvoor financiële ondersteuning noodzakelijk is, o.a. via Kerk in Actie. 

De bewustwording van de gemeente wordt bevorderd door:
 • het verstrekken van informatie via kerkblad Lev, de Nieuwsbrief en Kerkapp;
 • het meewerken aan Zendings- en Werelddiaconaatszondagen;
 • het doorgeven van materiaal van Kerk in Actie;
 • het meerjarig werken met een of meerdere projecten van o.a. Kerk in Actie;
 • spaarpotjes en verjaardagsbussen (opbrengst voor Projectland Ghana);
 • het innen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB).
  


Een team van vrijwilligers bezoekt de jarigen met de verjaardagsbus.


De Commissie ZWO geeft praktische steun door:
 • de maandelijkse collecte ZWO;
 • het verkopen van kaarsen, rond 10 december (Dag van de rechten van de mens);
 • het houden van incidentele hulpacties;
 • collecteren d.m.v. verjaardagsbussen; Al jaren komen collectanten met een verjaardagsbus op bezoek bij de jarige gemeenteleden. De opbrengst van de bussen gaat naar het ZWO-projectland, dat drie jaar lang gesteund wordt. Dat levert jaarlijks zo'n 1000 euro op.
 • Projectland; Sinds 1974 wordt extra aandacht besteed aan een wisselend ontwikkelingsland. Meestal via Kerk in Actie. Sinds januari 2022 is ons projectland Ghana (West-Afrika).

 Eén van de projecten die ZWO ondersteunt in Ghana.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met commissie ZWO door een mail te sturen naar: zwo@kruispuntlinschoten.nl

De leden van de commissie ZWO zijn:
Ronald in 't Veld
Gusta de Jong-Bakker
Elise Groeneveld-Verkaik
Beppie Tuls
Agnes Scholten-Smit
Dirk-Jan de Wit
Alie Leeuwestein
terug