Activiteiten Kids & Jeugd 12+ Activiteiten Kids & Jeugd 12+

Jeugdbeleidsplan

In juli 2023 werd door de jeugdouderlingen het jeugdbeleidsplan 'Bouwen aan ontmoeting' gepresenteerd. Dit plan werd gemaakt samen met alle vertegenwoordigers vanuit de verschillende kind/jeugdgroepen.
Hieronder treft u de samenvatting aan met de vier pijlers.0-4 jaar

Crèche
Voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de kerkdiensten crèche in een aparte ruimte. Er is speelgoed, maar ook voor de allerkleinsten zijn er voorzieningen. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig. Het is mogelijk om tijdens de collecte de kinderen uit de crèche te halen en mee te nemen naar de kerkzaal. Zij kunnen dan samen met de ouders de zegen ontvangen. creche@kruispuntlinschoten.nl

4 t/m 12 jaar

Kinderteam
Binnen de kerk worden de activiteiten voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar georganiseerd door het Kinderteam. Dit team bestaat uit leiding van de Kindernevendienst en gemeenteleden die clubactiviteiten organiseren. Wanneer de kinderen samenkomen staat op de Kids Agenda. Op de app van ‘t Kruispunt delen we een sfeerimpressie van wat er gedaan is.

In 2024 staan er weer gezellige activiteiten op het programma.

Kindernevendienst
Alle kinderen die 4 jaar worden krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de kindernevendienst. De kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kindernevendienst vindt plaats tijdens de zondagse kerkdiensten. Verschillende gemeenteleden geven hier leiding aan. Er wordt o.a. gewerkt met materiaal van Kind op zondag en Bijbel Basics. In de Nieuwsbrief staat wekelijks een stukje over het onderwerp waarmee de kinderen aan de slag gaan. kindernevendienst@kruispuntlinschoten.nl

Kliederkerk
De Kliederkerk is in tegenstelling tot de Kinderdiensten op een ander moment in het weekend. (Groot)ouders en andere belangstellenden gaan dan samen met de kinderen tot en met 12 jaar rondom een bijbelverhaal ‘kliederen’. Het motto is samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er is dan een duidelijke vertelling van een Bijbelverhaal, aangevuld met bijpassende liedjes en verschillende creatieve uitingen zoals spelletjes of knutselen. 

Kinderdienst
In het kerkelijk jaar wordt er vanuit het Kinderteam een aantal vieringen georganiseerd waarin de kinderen centraal staan. Dit gebeurt in de vorm van een Kliederkerk of een Kinderdienst in een aparte ruimte binnen de kerk. De Kinderdienst is tegelijk met de reguliere dienst. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.12 - 18 jaar

Jeugdteam

De activiteiten voor de tieners van 12 tot 18 jaar wordt georganiseerd door leiding van de Time Out en overige gemeenteleden. Bij de Time Out diensten op zolder gaat de jeugd echt inhoudelijk aan de slag (verbinding met God) en bij de overige activiteiten die op de Jeugd Agenda staan, gaan de kinderen met elkaar op pad en ligt de nadruk op verbinding met elkaar. Maandelijks wordt er samen gegeten, gebowld, geschaatst of een film gekeken.

In 2024 staan er weer gezellige activiteiten op het programma.Time Out
Voor alle jongeren vanaf de brugklas is er op de laatste zondag van de maand een eigen “dienst” tijdens de kerkdienst. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging zodra ze naar de middelbare school gaan. In een gezellige sfeer worden er goede (geloofs)gesprekken gevoerd of een spel gedaan. Na afloop van elke jongerendienst kunnen de jongeren naar de jeugdzolder om iets te drinken.Een bezinnende wandeling met de Time-Out groep, april 2024

Kruispuntnacht
Voor de zomervakantie brengen we de groepen bij elkaar (vanaf 8 tot en met 18 jaar) met een nachtje weg. Maar ook in andere activiteiten proberen we beide leeftijdsgroepen samen te brengen. 

Jongerendienstcommissie
Een aantal keren per jaar wordt er een jongerendienst georganiseerd door de jongerendienstcommissie. Deze bestaat uit één of twee volwassenen en een aantal jongeren. De dominee die voorgaat wordt uiteraard ook betrokken bij de voorbereidingen. De eigen Linschotense band Miracles speelt tijdens deze jongerendiensten.

Challenges voor de jeugd
De afgelopen jaren zijn er ook regelmatig challenges georganiseerd. Voorbeelden van challenges zijn: Sirkelslag Young (12-16 jaar), Sirkelslag KIDS (8-12 jaar), Paaschallenge en de Kerstchallenge.

 

terug