Werkgroep vieringen Werkgroep vieringen
De Werkgroep Vieringen heeft tot taak om initiatieven van groepen en commissies t.a.v. vieringen te coördineren en te ondersteunen. De Werkgroep wil de verbondenheid tussen initiatiefnemers vergroten. Bij deze activiteiten gaat het om het zichtbaar maken van de veelkleurigheid in onze gemeente. Ook kan de Werkgroep door de kerkenraad om advies gevraagd worden over o.a. vieringen in 't Kruispunt.
 
         


De werkgroep Vieringen bestaat uit: de preekvoorziener, de muziekcoördinator, de dominee, een diaken, een vertegenwoordiger van de werkgroep oecumene en een voorzitter.

De werkgroep komt zes maal per jaar bij elkaar en bespreekt en coördineert de voorbereiding van de vieringen in de komende periode.   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Vieringen door een mail te sturen naar werkgroepvieringen@kruispuntlinschoten.nl.


 

terug