Welkom

Welkom
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Linschoten. Onze gemeente bestaat al sinds 1893. Oorspronkelijk als Gereformeerde Kerk, sinds 1 mei 2004 als Protestantse Gemeente te Linschoten. In de Joodse traditie leert men iemand kennen, niet alleen door met hem of haar te praten, maar veeleer door een tijdlang met iemand op te trekken. Zo trekken ook wij met elkaar op langs vele wegen die elkaar regelmatig in 't Kruispunt (en daar buiten) kruisen. Deze website zou je ook als zo'n kruispunt kunnen zien. Wees welkom hier - en waar onze wegen zich ook mogen kruisen
 
Kerkdiensten (live) meebeleven, nu ook via deze website Kerkdiensten (live) meebeleven, nu ook via deze website
Onze kerkdiensten worden al geruime tijd aangeboden via kerkdienstgemist.
Het is echter nu ook mogelijk om de dienst via deze website mee te beleven
Om de dienst live te volgen of later terug te kijken/luisteren klikt u boven in het menu op 'kerkdiensten meebeleven'

​​​​​​
Het blijft daarnaast ook mogelijk om via de website van kerkdienstgemist de diensten te volgen of terug te kijken.
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Als Protestantse Gemeente te Linschoten hebben wij ons aangemeld voor het landelijke initiatief nietalleen.nl. Met #Nietalleen worden de talloze lokale en kerkelijke hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers verbonden. 

Maar u kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen! 
Wanneer u zorgen hebt over geloof, gezin, gezondheid, financiën of andere zaken, dan kunt u altijd contact opnemen voor een gesprek. Ook als u praktische hulp nodig hebt, zoals boodschappen doen, de hond uitlaten, koken o.i.d., willen wij u hierbij graag helpen. Neem hiervoor contact op met onze predikant, ds. Rianne van der Nagel-Meter, via 06- 29403717 of predikant@kruispuntlinschoten.nl
Of met de voorzitter van de kerkenraad, Anton den Hartogh, via 06- 51256027 of voorzitter@kruispuntlinschoten.nl

 
 
Contact Contact
Bezoekadres 't Kruispunt Linschoten:
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH  Linschoten
tel. 410850 (niet permanent bereikbaar)

Postadres Protestantse Gemeente te Linschoten
Acacialaan 26
3461 EN Linschoten
e-mail: scriba@kruispuntlinschoten.nl

Predikant:
Ds. J.A.A. (Rianne) van der Nagel-Meter
werkt op dinsdag en donderdag
predikant@kruispuntlinschoten.nl
06-29403717

Beheer en zaalverhuur Kruispunt Linschoten:
dhr. B.L. van der Meulen
verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Redactie blad Lev:
redactie@kruispuntlinschoten.nl

Webmaster:
webmaster@kruispuntlinschoten.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl 

Voor andere contactpersonen klik hier
 
Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020 Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020
Het nieuwe gebruiksplan van ons kerkgebouw kunt u hier downloaden.

Addendum bij het gebruiksplan kerkgebouw ‘t Kruispunt te Linschoten
versie 02, 21 september 2020

Algemeen
De PKN adviseert de gemeenten zeer dringend: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.”
Wij hebben als gemeente dit advies overgenomen. De diensten zullen online worden uitgezonden. Bij de diensten zal alleen het kerkelijk team aanwezig is. Tijdens verplaatsingen zullen er mondkapjes gedragen worden.

De gemeenteleden zijn via de mail op de hoogte gebracht van de wijziging.
De PKN adviseert dringend om alle vormen van zang op te schorten. Dit advies geldt vooralsnog voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari en alle andere te houden vieringen/ kerkdiensten zolang de lockdown duurt. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden. Binnen onze gemeente wordt er, na het hervatten van de diensten op 5 juli 2020, al niet meer gezongen tijdens de dienst. (zie ook gebruiksplan punt 3.2.2.). Een aanvulling op het gebruiksplan is dat nu ook het bespelen van een blaasinstrument wordt ontraden. Dit advies nemen wij ook over.
We sluiten ons ook aan om – met de dreiging van de Britse variant nog eens temeer – alle andere fysieke ontmoetingen en bijeenkomsten in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten. De vergaderingen van moderamen en kerkenraad worden online gehouden. Alleen bij strikte urgentie is het mogelijk om bij elkaar te komen in de kleinst mogelijke samenstelling en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.
Bovenstaande adviezen gaan voor de afspraken die in het gebruiksplan (september 2020, versie 2) staan.
Zodra er nieuwe adviezen vanuit de overheid en de PKN komen zal het gebruiksplan worden aangepast, al dan niet door een nieuw addendum.   


Hoofdstuk 2 Gebruik van het kerkgebouw
De huurders van ‘t Kruispunt zullen op de hoogte gebracht worden van dit addendum.