ZWO

Sommigen trotseren de digitale wereld door nog steeds kleingeld te verzamelen in busjes.
ZWO
Het doel van de Commissie ZWO is te werken aan bewustwording in de gemeente aangaande zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
In het Beleidsplan van de Commissie ZWO staat: ‘Vanuit de opdracht van Jezus “Heb je naaste lief als jezelf”, richt  de Commissie ZWO zich op de naaste ver weg. Op de naaste in landen waar de leefsituatie (veel) minder welvarend is dan in ons land.’

De Commissie ZWO beheert het geld dat jaarlijks binnenkomt en verdeelt dat over projecten en incidentele doelen waarvoor financiële ondersteuning noodzakelijk is, o.a. via Kerk in Actie. 

De bewustwording van de gemeente wordt bevorderd door:
 • het verstrekken van informatie via kerkblad Lev en Nieuwsbrief;
 • het meewerken aan Zendings- en Werelddiaconaatszondagen;
 • het doorgeven van materiaal van Kerk in Actie;
 • het meerjarig werken met een of meerdere projecten van o.a. Kerk in Actie;
 • spaarpotjes en verjaardagsbussen;
 • het innen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) .
De Commissie ZWO geeft praktische steun door:
 • De maandelijkse collecte ZWO;
 • Het verkopen van kaarsen rond 10 december (Dag van de rechten van de mens);
 • Het houden van incidentele hulpacties;
 • Verjaardagsbussen; Al jaren komen collectanten met een verjaardagsbus op bezoek bij jarige gemeenteleden. De jarige wordt gefeliciteerd, krijgt een felicitatiekaart (de kinderen een kleurplaat) en geeft als dank voor weer een goed levensjaar een bijdrage in de verjaardagsbus. De opbrengst van de bussen gaat naar het ZWO-projectland, dat drie jaar lang gesteund wordt. Dat levert jaarlijks zo'n 1000 euro op.
 • Projectland; Sinds 1974 wordt extra aandacht besteed aan een wisselend ontwikkelingsland, meestal via kerk in Actie. Sinds januari 2022 is ons projectland Ghana (West-Afrika). We ondersteunen daar vier projecten:
 1. Ondersteuning Karité-boerinnen;
 2. Sterke kerk op een kwetsbare plek (Noord Ghana);   
 3. Kindslaven in de visserij;  
 4. Straatmeisjes in Accra.                                                                                                                              
Op deze manier worden meer gemeenteleden bij het ZWO-werk betrokken.


Op Werelddiaconaatszondag hebben we aandacht besteed
aan de watersnoodramp in Pakistan 2022 en Nederland 1953.


De ZWO bestaat uit de volgende commissieleden:
Ronald in 't Veld, voorzitter
Gusta de Jong-Bakker
Elise Groeneveld-Verkaik
Beppie Tuls
Agnes Scholten-Smit
Dirk-Jan de Wit
Alie Leeuwestein


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZWO door een mail te sturen naar zwo@kruispuntlinschoten.nl
terug