Werkgroep Oecumene Werkgroep Oecumene
Oecumenische vieringen
Onze gemeente en de Katholieke parochie Montfoort/zijn samen al meer dan 40 jaar bewoners van 't Kruispunt en willen dat zichtbaar maken in vieringen en andere activiteiten.
Er is sinds het in gebruik nemen van ’t Kruispunt in 1979 een Oecumenische werkgroep Linschoten. 
In ’t Kruispunt worden sinds die tijd elk jaar zes oecumenische vieringen georganiseerd:
  • Op 1 januari de Nieuwjaarsviering;
  • Eind januari de viering in de Week van Gebed voor de eenheid van Christenen;
  • Op Goede Vrijdag;
  • Op de vroege Paasmorgen een korte viering met daarna een wandeling;
  • Tijdens de Vredesweek in september;
  • Op 1e Adventszondag.
De vieringen rond de Week van Gebed en de Vredesweek worden afgestemd met drie geloofsgemeenschappen: de Katholieke Parochie Montfoort/Linschoten, de Protestantse Gemeente Montfoort en onze eigen gemeente.
De oecumenische werkgroep heeft contact met de Hervormde gemeente van Linschoten, o.a. bij de voorbereiding van de jaarlijkse scholendienst, de Tentdagen en in de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen.

De oecumenische vieringen worden voorbereid door leden van de Werkgroep Oecumene samen met onze eigen predikant en een lid van de Liturgiegroep van de Katholieke Parochie Montfoort/Linschoten. Twee vieringen hebben een rooster met een voorganger van de Protestantse Gemeente Montfoort of van de RK-parochie of onze eigen voorganger.
Na het stoppen van het koor Interludium is er een oecumenisch projectkoor gevormd, dat medewerking verleent aan oecumenische vieringen in ’t Kruispunt: het Kruispunt Project Koor.

Taize vieringen
Al bijna 10 jaar worden in ’t Kruispunt twee keer per jaar Taizé-vieringen georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Linschoten.
Taizé is een klein dorpje in het midden van Frankrijk, waar in 1940 door Frère Rogier een gemeenschap werd opgericht om Joodse vluchtelingen en oorlogswezen op te vangen. Deze gemeenschap groeide uit tot een kloostergemeenschap, waar nog jaarlijks, duizenden jongeren uit de hele wereld samen komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Kenmerkend voor de Oecumenische gemeenschap in Taizé zijn de liederen, die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is dat het lied als een gebed in je hoofd een plekje vindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief stil verlangen naar God. Voor meer informatie:  www.taize.fr/nl
Oecumenisch doel
Jaarlijks wordt een oecumenisch collectedoel bepaald, waarbij we steeds zoeken naar initiatieven binnen onze omgeving. In 2024 wordt er geld ingezameld voor 't Bakkershuis in Montfoort. ’t Bakkershuis bakkershuis@swomontfoort.nl  is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen, die te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. U kunt dagelijks binnenlopen voor informatie en voorlichting op de momenten, dat u daar behoefte aan hebt. En heel belangrijk: u kunt uw ervaringen met lotgenoten delen.


 

U kunt contact opnemen met de Werkgroep Oecumene door een mail te sturen naar: werkgroepoecumene@kruispuntlinschoten.nl.
 
terug