Redactie Redactie
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en redactieleden. De redactie benoemt zelf haar leden uit de gemeenteleden. Ze wordt in haar werk ondersteund door de contactpersonen van werkgroepen en commissies. Vanuit de kerkenraad is er een kerkenraadslid toegewezen aan de redactie die als contactpersoon fungeert.
Kopij kan aangeleverd worden per e-mail via: redactie@kruispuntlinschoten.nl 
De deadline voor aanleveren staat vermeld in de Lev op de colofonpagina. De redactie van Lev doet haar uiterste best er een informatief en inspirerend blad van te maken. Uw suggesties en feedback worden zeer op prijs gesteld.De redactieleden zijn:
Esther Kooij, eindredacteur en vormgever
Hans Dorsman
Hanny van der Stelt
Eleonora Kikkert


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie: redactie@kruispuntlinschoten.nl

 
terug