Pastoraat Pastoraat
Pastoraat, het lijkt een zwaar woord. Maar eigenlijk is de essentie van pastoraat heel eenvoudig: omzien naar elkaar. En in de gemeente doen we dat in navolging van Jezus, de goede Herder, of, met een ander woord: pastor.
Dat omzien naar elkaar kan op vele manieren: een kaartje, een belletje, een gesprekje bij de bakker of op het schoolplein. Pastoraat is iets dat je als gemeente met elkaar doet. Wel hebben sommige mensen een specifieke taak daarin.
Er zijn drie wijkteams. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken en meerdere contactpersonen. De contactpersonen bezoeken diverse gemeenteleden, brengen de kerkbloemen van de zondag en ondersteunen op andere manieren de wijkouderlingen. De wijkouderlingen bezoeken in wederzijds overleg de gemeenteleden van hun eigen wijk. Met hen kunt u in vertrouwen spreken over wat u bezighoudt. Zij willen u namens de gemeente een hart onder de riem steken en zo nodig helpen bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen en bij het oplossen van problemen.

De wijkouderlingen hebben regelmatig contact met de predikant. Zij is altijd bereid een gesprek met u te hebben. Daarnaast is zij degene die mensen begeleidt rondom de vreugdevolle als ook de verdrietige gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, doop, ziekte, sterven en rouw.
Omdat de predikant een parttime aanstelling heeft voor 50%, hebben we in onze gemeente een coördinator pastoraat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerda van Vliet, coördinator pastoraat.
pastoraat@kruispuntlinschoten.nl

 
 
Deelkastje

Deelkastje
Voor ’t Kruispunt staat een ‘deelkastje’. Inwoners van Linschoten kunnen producten die ze kunnen missen (zoals lang houdbare etenswaren en verzorgingsproducten) in het kastje zetten. Mensen die tekort komen kunnen er iets uithalen. Zo willen we als gemeente zorg dragen voor mensen die het in deze tijd financieel moeilijk hebben en kunnen we voedselverspilling tegengaan.