Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers

Rekeningnummer Protestantse gemeente
NL 72 TRIO 0379 6030 04

Rekeningnummer Diaconie:
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Linschoten
NL 20 RABO 0336 3061 64

Rekeningnummer ZWO
NL 83 TRIO 0379 5242 36

Rekeningnummer Jeugdraad:
t.n.v. Penningmeester Protestantse Jeugdraad Linschoten
NL 59 RABO 0150 1398 61

Rekeningnummer Kerkbloemen:
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
o.v.v. 'Kerkbloemen'
NL 20 RABO 0336 3061 64

Rekeningnummer Boekenkast:
t.n.v. A.D.A. de Jong-Bakker
o.v.v. 'Boekenkast'
NL 46 ASNB 07 0742 9773
terug