Onze gemeente Onze gemeente

Welkom
De Protestantse gemeente in Linschoten wil een warme, gastvrije gemeente zijn voor iedereen. Iedere zondag komen we samen in ons kerkgebouw ’t Kruispunt. Hier luisteren we naar verhalen uit de Bijbel, zingen we liederen en bidden we met elkaar. Zo zijn we met ons geloof bezig. Na de dienst drinken we met elkaar koffie/thee, want elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien vinden we belangrijk.
't Kruispunt is een veilige plek voor inspiratie en ontmoeting, waar je een goed gesprek kunt houden, vrolijkheid en troost kunt vinden en misschien nog wel het belangrijkste; je kunt zijn zoals je bent!
Interesse om eens een kerkdienst bij te wonen of één van onze andere activiteiten? U/jij bent van harte welkom!

Visitekaartje
In ons visitekaartje omschrijven we onze visie op kerk- en gemeente-zijn.
Behoefte aan informatie of lid worden van onze gemeente?
Wil je meer weten over onze gemeente of lid worden? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar de scriba: scriba@kruispuntlinschoten.nl of spreek één van de kerkenraadsleden aan na de dienst.
Leuk om jou te leren kennen!

 

 

           

 

       

 

terug