Muziek in de kerk Muziek in de kerk
Een kerkdienst zonder muziek zouden we ons niet voor kunnen stellen. Niets is zo vertrouwd als de klanken van het kerkorgel als we samen zingen tijdens de dienst. Toch zien we een verschuiving wat betreft het aanbod van muziek. Steeds vaker wordt er ook gebruik gemaakt van de inzet van multimedia waarbij muziek en filmpjes worden afgespeeld.

Tijdens de corona periode werd er gestart met online vieringen. Hierbij werd gebruik gemaakt van slechts een videocamera en laptop. Inmiddels zorgt een mediateam op professionele wijze voor beeld en geluid bij de vieringen die worden uitgezonden via 'Kerkdienst gemist'. Tijdens deze bijzondere periode werd duidelijk dat er, buiten het kerkorgel, steeds meer behoefte was aan muzikale begeleiding. Er werd muziek van internet afgehaald en nieuwe muzikale talenten binnen onze gemeente dienden zich aan.

Binnen de Werkgroep Vieringen werd besloten op zoek te gaan naar een muziekcoördinator. Hij/zij moest gaan zorgen voor muzikale begeleiding bij de vieringen en wel in de breedste zin van het woord. Dit betekent nu dat wij naast het kerkorgel ook regelmatig gebruik maken van de muziek van LINFANO (LINschotens FANfare Orkest) en van lokale zangkoren zoals Chr. Gem. Zangvereniging 'Zingt Gode Lof' en mannenkoor 'Zanglust'. Natuurlijk hebben we voor onze jongerenvieringen 'Miracles', een band samengesteld uit jongeren binnen onze kerkelijke gemeente. Met deze verschillende soorten muziek proberen we het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken, maar mocht u toch nog iets missen, dan houden wij ons natuurlijk altijd aanbevolen voor suggesties.Het blazersensemble van Linfano 

 

Teun Hoogendoorn,
Muziekcoördinator Werkgroep Vieringen
teunhoogendoorn@ziggo.nl

terug