Mannengroep Mannengroep

De mannengespreksgroep komt eens in de twee weken bij elkaar in de kerk op woensdagavond om 20.00 uur.
Voor wat betreft de onderwerpen is het algemene gevoel dat het eigenlijk niet eens zo belangrijk is waarover het gaat. Voorop staat dat we praten en met elkaar tot geloofsverdieping komen.
In dit seizoen hebben we al op de eerste twee avonden gepraat over de vier Griekse begrippen die doorgaans met liefde vertaald worden, en over God en de pijn van Job.

Voor meer informatie: mannengroep@kruispuntlinschoten.nl.
terug