Jeugdraad en Jeugdouderlingen Jeugdraad en Jeugdouderlingen

Jeugdraad
In de Jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle groepen en de jeugdouderlingen. De Jeugdraad komt tenminste twee keer per jaar bij elkaar (aan het begin en halverwege het seizoen). De bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar te delen welke activiteiten georganiseerd worden, te bespreken of er knelpunten zijn en van elkaar te leren en samen nieuwe ideeën op te doen.
De Jeugdraad heeft een beleidsplan gemaakt en brengt zo structuur en een doorlopende lijn aan binnen het jeugdwerk.

Jeugdouderlingen
De jeugdouderlingen organiseren het overleg van de Jeugdraad, maken een agenda en een verslag. De jeugdouderlingen zijn lid van de kerkenraad en zijn betrokken bij alle vormen van jeugdwerk binnen de gemeente en zorgen dat de kerkenraad daarover goed geïnformeerd is.

Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u contact opnemen met de jeugdouderlingen:
Jantine van der Berg en Jennefien van Keulen door een mail te sturen naar: jeugdouderling@kruispuntlinschoten.nl 


terug