Is uw e-mailadres/ telefoonnummer bekend?

Is uw e-mailadres/ telefoonnummer bekend?

Goede communicatie is onmisbaar ten tijde van een crisis. Een goed middel hiervoor is onder andere de email. Daarom vragen wij u om uw emailadres en mobiele telefoonnummer, te sturen naar de ledenadministratie van onze kerk. Op die manier kunnen we u bereiken met onze nieuwsbrief. Ook kunnen wij u dan snel informeren over belangrijke zaken. Zo zorgen wij dus dat we als kerk met elkaar verbonden blijven. 

Mocht u nog niet uw emailadres en mobiele telefoonnummer naar de ledenadministratie van de kerk gestuurd hebben, dan vragen wij u dit alsnog te doen. U kunt dit doen via ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl
Bij voorbaat onze dank.
De kerkenraad 

AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Als gemeente zijn we een open gemeenschap waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar en waarin privacy en geheimhouding gewaarborgd moeten zijn. Nauwkeurig omgaan met privacy van personen is in de kerk niet nieuw. We kennen daar in de kerk ook eigen regels voor. Denk bijvoorbeeld aan de bevestiging van ambtsdragers. Dan wordt geheimhouding gevraagd en beloofd. In de AVG worden de privacy regels aangescherpt en aangepast aan deze tijd. Via internet kunnen gegevens gemakkelijk openbaar worden en dit vraagt om nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

terug