Visi(e)tekaartje Visi(e)tekaartje
De Protestantse Gemeente te Linschoten is een gemeente...
...die zich schaart rond de Bijbel, het woord van God. We weten ons daardoor gedragen en geïnspireerd.
...die de levensveranderende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus viert, leeft en deelt.
...die vanuit haar geloofstraditie staat voor deze boodschap. Zij getuigt hiervan op een aansprekende en eigentijdse wijze.

Wij zijn een gemeente...
...van en voor jong en oud.
...die ruimte en geborgenheid biedt aan mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap.
...waar mensen hun gaven en talenten mogen inzetten.

Wij zijn een gemeente die zich inzet om...
...zichtbaar te zijn in de samenleving.
...een brug te vormen tussen mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap.
...hoop en verwachting te bieden aan mensen, dichtbij en veraf, over grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.
 
Wie zijn wij Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente te Linschoten (tot 2004: Gereformeerde Kerk) is een middelgrote gemeente met ruim vierhonderd leden. Zo verschillend als mensen kunnen zijn, zo verschillend zijn ook die leden. Dat blijkt wel uit de vele uiteenlopende activiteiten die binnen de gemeente worden georganiseerd.

In onze gemeente gaan wij ervan uit dat de kerk als een herberg hoort te zijn: voor sommigen een thuis, voor anderen een welkome pleisterplaats voor onderweg. Waar je even uit kunt rusten. Waar je van een kop koffie of een stevige maaltijd kunt genieten. Waar je kunt aanschuiven aan de leestafel of bij de haard. Waar je comfortabel kunt overnachten of zelfs mee gaat werken.

Als kerkleden zijn wij regelmatig te gast in de herberg. Maar wij vórmen ook samen de herberg! Gastvrijheid, ook voor mensen die geen lid van de kerk zijn, vinden we dan ook erg belangrijk. Misschien wordt nog wel het beste duidelijk wie wij als kerk zijn, door een aantal gemeenteleden aan het woord te laten. Wat zoeken zij in onze kerk, wat vinden zij er? Kom eens langs en vraag het ons persoonlijk!
 
Onze kerkdiensten Onze kerkdiensten
U/jij bent elke zondagmorgen van harte welkom in ’t Kruispunt! Onze dienst begint om 10.00 uur. 

De kerkdienst heeft een aantal vaste onderdelen. Het geheel noemen we de liturgie of orde van dienst. Tijdens de diensten worden de liederen en liturgie onderdelen met de beamer gepresenteerd. Tevens worden de diensten gestreamd zodat deze ook thuis mee te beleven zijn. Dit kan zowel live, als achteraf. Om diensten terug te kijken of direct mee te beleven ga je naar kerkdienst meebeleven 

 
lees meer »
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

29 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.
Als gemeente zijn we een open gemeenschap waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar en waarin privacy en geheimhouding gewaarborgd moeten zijn.
Nauwkeurig omgaan met privacy van personen is in de kerk niet nieuw. We kennen daar in de kerk ook eigen regels voor. Denk bijvoorbeeld aan de bevestiging van ambtsdragers. Dan wordt geheimhouding gevraagd en beloofd.  
In de AVG worden de privacy regels aangescherpt en aangepast aan deze tijd. Via internet kunnen gegevens gemakkelijk openbaar worden en dit vraagt om nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. 

lees meer »