De Preekvoorziener De Preekvoorziener
De preekvoorziener stelt een preekrooster op. Hierin worden alle vieringen, gewone en bijzondere, opgenomen. Zodra het rooster is goedgekeurd door de kerkenraad vult de eigen predikant de dienst in welke hij/zij voorgaat in de eigen gemeente. Voor alle openstaande diensten gaat de preekvoorziener op zoek naar een voorganger.
Ongeveer twee weken voor de afgesproken datum herinnert de preekvoorziener de gastpredikant aan de afspraak en stuurt bij de uitnodiging een standaard liturgie, een orde van dienst, mee. De gastpredikant wordt hierbij tevens geïnformeerd over de gang van zaken binnen de gemeente.
Na het ontvangen van de liturgie van de voorganger stuurt de preekvoorziener deze liturgie door naar de organist, de koster, de webmaster, het mediateam en de dienstdoende ouderling. Als de voorganger zich door omstandigheden afmeldt, probeert de preekvoorziener op korte termijn een andere voorganger te zoeken. Als dat niet lukt, informeert hij de dienstdoende ouderling. Als er geen vervangende voorganger gevonden wordt kan er gebruik worden gemaakt van een noodpreek. Deze hangt in de consistorie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de preekvoorziener Edwin Dening door een mail te sturen naar: preekvoorziener@kruispuntlinschoten.nl.

 
terug