Contactgegevens Contactgegevens
Bezoekadres 't Kruispunt                                                                                                                       
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH Linschoten
tel. 0348-410850 (niet permanent bereikbaar)

Postadres Protestantse Gemeente te Linschoten
Cattenbroekerdijk 11
3446 HA Woerden
scriba@kruispuntlinschoten.nl

Predikant: Ds. Laurien Hoogerwerf 
Werkdagen: maandag/dinsdag/vrijdagmorgen
predikant@kruispuntlinschoten.nl
06-42604598

Voorzitter: Henriëtte Bertels
voorzitter@kruispuntlinschoten.nl

Beheer en zaalverhuur 't Kruispunt:
Bert van der Meulen
verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Coördinator Pastoraat: Gerda van Vliet
0348-418174
pastoraat@kruispuntlinschoten.nl

Diaconie:
diaconie@kruispuntlinschoten.nl

Nieuwsbrief:
nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

Redactie kerkblad Lev:
redactie@kruispuntlinschoten.nl

Website:
webmaster@kruispuntlinschoten.nl

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl

NB: Overige mailadressen staan vermeld onder de desbetreffende groep in de menubalk > Wat we doen.

Volg ons op Facebook en Instagram:

  KruispuntLinschoten
 kruispunt.linschoten
terug