Contactgegevens

Contactgegevens
Bezoekadres 't Kruispunt Linschoten:
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH  Linschoten
tel. 0348-410850 (niet permanent bereikbaar)

Postadres Protestantse Gemeente te Linschoten
Cattenbroekerdijk 11
3446 HA Woerden
scriba@kruispuntlinschoten.nl

Predikant: Ds. Laurien Hoogerwerf 
Werkdagen: maandag/dinsdag/vrijdagmorgen
predikant@kruispuntlinschoten.nl
06-42604598

Voorzitter:
Henriëtte Bertels
voorzitter@kruispuntlinschoten.nl

Beheer en zaalverhuur 't Kruispunt Linschoten:
Bert van der Meulen
verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Coördinator Pastoraat:
Gerda van Vliet
pastoraat@kruispuntlinschoten.nl
0348-418174

Diaconie:
diaconie@kruispuntlinschoten.nl

Nieuwsbrief:
nieuwsbrief@kruispuntlinschoten.nl

Redactie kerkblad Lev:
redactie@kruispuntlinschoten.nl

Webmaster:
webmaster@kruispuntlinschoten.nl

Ledenadministratie (voor berichten zoals geboorte/overlijden/verhuizing/overschrijving):
ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl 

NB
Overige mailadressen kunt u vinden onder de desbetreffende groep in de menubalk > Wat we doen.

Volg ons op Facebook en Instagram:

 @Kruispuntlinschoten
 kruispunt.linschoten
terug