BHV BHV

In de wekelijkse eredienst proberen we dat er altijd twee mensen aanwezig zijn om, indien nodig, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen. Hiervoor is een groep geschoolde vrijwilligers samengesteld waarvan de leden bij toerbeurt als BHV’er in de kerk aanwezig zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de BHV door een mail te sturen naar bhv@kruispuntlinschoten.nl.


terug