Belijdenisgroep

Belijdenisgroep

In het najaar van 2023 start er een nieuwe gespreksgroep onder leiding van dominee Laurien Hoogerwerf. We zullen eens in de vier weken op een avond samenkomen. Aan de hand van bijbelverhalen en kerkelijke praktijken gaan we dan met elkaar in gesprek over de inhoud van het geloof. Alle ruimte is er om ook je eigen (geloofs)verhaal, vragen en twijfels te delen. Aan het eind van het seizoen is er de mogelijkheid om belijdenis te doen (maar dat is geen voorwaarde om mee te doen).

Vroeger was belijdenis doen de normale gang van zaken om je catechisatieperiode af te sluiten. Het is nu wat minder vanzelfsprekend geworden. Misschien vraag je je af: waarom zou ik belijdenis doen?
Belijdenis doen is ja zeggen tegen God, zoals Hij ja heeft gezegd tegen jou. Voor jezelf is het heel waardevol om dat uit te spreken. Het vormt een mooi geloofsmoment waar je aan kan terugdenken.

Voor meer informatie en opgeven (graag voor 17 september) kun je terecht bij dominee Laurien:
predikant@kruispuntlinschoten.nl
06-42604598

 

 

terug