Organisten Organisten

Organisten
Voor de muzikale begeleiding tijdens onze vieringen kunnen wij een beroep doen op een aantal organisten:

Henny Oskam
Tjeerd Kiers
Piet van Rikxoort
Sjaak van der Mel
George Pluimakers
Anton den Hartogh
Arie Grootendorst
Thijs van der Ree

Sommige van hen spelen ook in andere kerkelijke gemeenten en dus wordt er ruim van tevoren een schema rondgestuurd waarop kan worden aangegeven wanneer men beschikbaar is.

      

Ongeveer een jaar geleden heeft Thijs van der Ree (zie foto- toen 15 jaar oud) aangegeven het wel leuk te vinden om het orgel te bespelen tijdens een viering en sindsdien doet hij dit samen met Henny Oskam, iemand die zijn muzikale sporen inmiddels ruimschoots heeft verdiend. Anton den Hartogh verdient een extra vermelding omdat hij kan worden gezien als “algemeen reserve” binnen het organistengilde. Als we er met het rooster echt niet uitkomen dan kunnen we altijd nog een beroep doen op Anton. Sjaak van der Mel is ook actief bij de Hervormde Gemeente van Linschoten en omdat hij ook zorgt voor de muzikale begeleiding van Chr. Gem. koor 'Zingt Gode Lof' komen we hem vaker tegen, bijvoorbeeld als dit koor optreedt bij bijzondere vieringen en tijdens de scholendienst in januari.

Het orgel
Het orgel van de firma Reil uit Heerde is in gebruik genomen op 1 mei 1981 in Linschoten. De grote man achter de komst van dit orgel was meneer Raven. Hij was als architect niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe kerkzaal, maar vond het als één van de kerkorganisten ook zeer belangrijk dat het orgel een prominente plaats innam tijdens de kerkvieringen. Tot op hoge leeftijd heeft meneer Raven het orgel bespeeld en regelde hij het organistenrooster binnen de Protestantse Gemeente van Linschoten ’t Kruispunt.

Teun Hoogendoorn, muziek-coördinator
teunhoogendoorn@ziggo.nl

terug