Nieuwsbrief week 29 Nieuwsbrief week 29

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

 

KERKDIENST Overstapdienst
10 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter
Piano: Esther Stigter

Ouderling van dienst: Anneke Kiers
Koster: H. Dorsman


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Kerk

b. ZWO/Kerk in Actie
De opbrengst van het kleine kerkje in het 3ekwartaal is bestemd voor inloophuis ’t Centrum in Woerden.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Lucas 10:25-37. Naast wie sta jij?Vandaag lezen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger. Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er.
Crèche 14 juli Anna en Marije
            21 juli Henry/Lia en Lotte


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. F. Gielbert-van Aken i.v.m. haar verjaardag.

Het Boek van de Maand JULIis: ‘Bedankt voor je goede zorg’ door M. Spronk-Faber € 4,99. Om te geven aan die fantastische buren die je boodschappen halen als je ziek bent, aan mantelzorgers, zorgzame kinderen of kerkgenoten. Bemoedigend en opbouwend.Het cadeauboekje heeft een mooi verzorgde harde kaft en het binnenwerk met prachtige fotografie is full colour.
Info: Gusta de Jong-Bakker, tel.416265;
deboekenkastlinschoten @gmail.com

KOFFIEOCHTENDEN
In de vakantieperiode zijn er weer koffieochtenden georganiseerd in ‘t Kruispunt.
Op 30 juli en 15 augustus. Aanvang : 10:30 uur.
Iedereen die er even tussenuit wil is van harte welkom en neem gerust een eenzame thuisblijver mee. 

Tentdagen
We gaan weer langzaam richting de zomer. En als je aan de zomer denkt, denk je natuurlijk ook meteen aan de Tentdagen! Dit jaar zijn ze gepland van 21 t/m 23 augustus.
Samen met Kapitein Koos en Kaat gaan we op zoek naar een echte schat. Het thema is dan ook ‘Schatrijk’. Drie dagen op avontuur, knutselen, zingen, Bijbelverhalen, spelletjes en veel plezier!
Zoals elk jaar hopen wij weer op de hulp van de volwassenen en jongeren om bij de Tentdagen te helpen. Formulieren om je op te geven kun je vinden in de hal van de kerk. In de schoenendoos kun je deze dan ook weer inleveren.
Omdat wij dit werk niet kunnen doen zonder de hulp en kracht van God, vragen wij ook
voorbeden voor de organisatie en alvast voor gezegende dagen. Mocht je verder nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar:tentdagenlinschoten @gmail.com

Save the date: zondag 1 september 2019
Dit jaar willen we (voor de 5ekeer!) de zomervakantie afsluiten met een Oecumenische Zomer-BBQ. Zetzondag 1 september(van 4 tot 8 uur) alvast in je agenda! Nadere info volgt. De Initiatiefgroep BBQ: Teun Hoogendoorn, Gerard Vendrig, Jan van Vliet, John Vendrig, Gusta de Jong-Bakker

Agenda:
Zondag 21 juli ’19 10 uur ds. C. Burger uit Kamerik

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:

Save the date: thema-avond gamen. 
Gamen is een nadrukkelijk onderdeel geworden van de culturele context waarin wij leven, niet alleen als middel tot vermaak, maar ook als tool om te informeren en te onderwijzen. Tegelijkertijd kunnen games vragen oproepen. Daarom organiseert de hervormde gemeente van Linschoten op 10 oktober een gemeente-avond over dit onderwerp. We hebben daarvoor kenner en ervaringsdeskundige dr. Frank Bosman uitgenodigd. Hij is als theoloog verbonden aan de Tilburg University en doet onderzoek naar het thema gamen in relatie tot religie. Hij kan er veel over vertellen, geeft regelmatig lezingen over de ins en outs van gamen en schreef er boeken over. 
Op de thema-avond hoopt dr. Bosman ons te informeren over de wereld van de games; wat gebeurt er in games, wat zijn evt. de gevaren, welke richtlijnen zijn er te geven aan ouders, welke spellen zijn wel/niet aan te raden, waar dreigt de verslaving? Natuurlijk is er ook gelegenheid eigen vragen te stellen.
Belangstellenden vanaf 12 jaar die meer over het onderwerp willen weten, zijn welkom. Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden. De bijeenkomst begint om 19.30 in verenigingsgebouw De Wingerd, Kerkplein 7, Lischoten. 

Voor de liefhebbers twee boektitels; F. Bosman, Gaming and the Divine. A New Systematic Theology of Video GamesLondon: Routledge (2019), 978-1-138-57956-9, BP 115
F. Bosman, Spelen met God. Kleine theologie van videogames,Berne: Heeswijk (2018),€ 24,90, 978-908-972-248-5

terug