Nieuwsbrief week 39 Nieuwsbrief week 39
Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERRKDIENST
Maaltijd van de Heer 

10 uur ds. c. Burger
Orgel: Theo kiers

Ouderling van dienst: Irma Hilgeman
Koster: Jolanda/Petra


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie

b. jeugd/Jongerenwerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 3ekwartaal is bestemd voor inloophuis ’t Centrum in Woerden.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. 1 Samuël 19:9-17 Wegwezen!
Deze zondag horen we hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!

Crèche    22 sept Lisanne en Loes
             29 sept. Anouk en Anna

Time Out volgende week is er weer een Time Out.


UIT DE GEMEENTE. 

De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. P. Schalk en naar dhr. C. den Boer i.v.m hun verjaardagen.

3 oktober 2019, Ronde tafel: ‘ Kerken en het gemeentebestuur ‘ 
Na de succesvolle ‘Ronde Tafels’ vorig seizoen over samenwerking tussen de plaatselijke kerken en over de betekenis van de kerken voor het dorp wordt op donderdag 3 oktober 2019 weer een ‘Ronde Tafel’ georganiseerd in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg. 
Inwoners van Linschoten, leden en besturen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om samen spreken over de vraag: ‘Op welke terreinen kunnen de burgerlijke gemeente en de kerken in Linschoten samenwerken?’
Gasten zijn: burgemeester van Hartskamp- de Jong en wethouder Rensen.
De avond begint om 20.00 uur, na afloop is er een hapje en een drankje. De toegang is gratis. 

Oecumenisch Gelegenheidskoor in de Vredesweek 29 september 2019
Net als vorig jaar worden in het kader van de landelijke Vredesweek oecumenische vieringen georganiseerd op zondag 22 september 2019 in Montfoort en op zondag 29 september 2019 in ’t Kruispunt. Voor de beide vieringen geldt: dezelfde liederen en liturgie, dezelfde voorganger. 
Ook wordt er medewerking verleend door een Oecumenisch gelegenheidskoor.
Belangstellenden, die willen meezingen op zondag 29 september worden uitgenodigd om samen in te zingen onder begeleiding van onze organist Henny Oskam. We beginnen met oefenen om 9.15 uur.

Jubileumboek ’t Kruispunt.
Vorige week zondag is het Jubileumboek met de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Linschoten (1893 -2018) gepresenteerd. 
Het is mogelijk – zo lang de voorraad strekt - extra exemplaren te kopen. 
De prijs is € 10.-. Ze zijn te koop bij de Boekenkast in de hal van de kerk of bij Evert de Jong, dejongbakker @planet.nl; 416265. 

ERNESTOons sponsorkind in het SOS-Kinderdorp Jocotan in Guatemala, wordt 26 september 10 jaar. We zouden het heel leuk vinden, als kinderen (en volwassenen) van onze kerk een tekening of verjaardagskaartvoor hem zouden willen maken. De kaart of tekening graag zo snel mogelijk in de bus doen bij Gusta de Jong-Bakker, Nieuwe Zandweg 6a, zodat we de kaarten kunnen (laten) vertalen in het Spaans en op tijd kunnen opsturen naar Ernesto. Commissie ZWO 

Het Boek van de Maand SEPTEMBER is: ‘Wensen rondom de uitvaartdienst’, Ds. Joanne (€ 6,95)
Ieder mens, niemand uitgezonderd, krijgt vroeg of laat met verdriet en dood te maken. Praten over sterven is niet makkelijk. Daarom is het een moedig besluit om de keus te maken, na te denken over je eigen uitvaart of de uitvaart van een geliefde. Om daarbij te helpen heeft Ds. Joanne Greving van de Prot. Gemeente Beilen een boekje gemaakt, aan de hand waarvan je in gesprek kunt gaan over de uitvaartdienst. Het is een werkboekje, waarin je allerlei dingen kunt invullen en samen met mensen, die je lief zijn, over je wensen kunt praten. Info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 41 62 65. 

LINNONTMOET JOU op haar GoodfeeLINN avond op woensdag 16 oktober!
Het thema is vriendschap en er zijn verschillende leuke workshops. Het wordt een mooie avond met veel ruimte voor gezelligheid en creativiteit. We starten om 20 uur en de activiteit duurt tot 22 uur.
Locatie is in de Brede Vaart en de toegang is gratis. Geef jezelf en je vriendin op via linnontmoet @gmail.com 


Agenda:
Zondag 29 sept. 10 uur ds. M. Verstoep uit IJsselstein Oecumenische viering Vredesweek

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bijnieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl


Zingt Gode Lof’,de Christelijk Gemengde Zangvereniging uit Linschoten viert dit jaar haar 95-jarig bestaan! 
Al jarenlang mogen zij wekelijks bij elkaar komen om te repeteren en deze liederen ook tijdens meerdere uitvoeringen per jaar ten gehore te brengen. Het genre wat ‘Zingt Gode Lof’ zingt, varieert van Christelijke moderne vlotte nummers tot bewerkingen van psalmen en aanbiddingsliederen. 
Vanwege dit jubileum is er op zaterdag 16 november een concert in ‘t Kruispunt te Linschoten. U kunt daar luisteren naar een muziekstuk bestaande uit meerdere delen die zeer afwisselend zijn in ritme en melodie. Er klinken ingetogen, triomfantelijke, feestelijke en ontroerende passages, die moeiteloos in elkaar overlopen. Doorgaans zingen wij vierstemmige liederen, maar in dit stuk zijn zesstemmige gedeeltes opgenomen. Hierbij worden we begeleid door een aantal musici en tevens werken er drie solisten mee. Een hele uitdaging voor het koor dat inmiddels alweer zeven jaar onder leiding staat van dirigent Alyde Touwen.

Muzikale gast is de Acapellagroep Double G. Onder het motto “Zes stemmen, één geluid” brengen zij o.a. gospels ten gehore.
U bent welkom op D.V. zaterdag 16 november vanaf 19.15 uurin ’t Kruispunt. Tot 19.45 uur staat daar koffie en thee klaar. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar wel is uw vrijwillige gift welkom. Wij verheugen ons op uw komst om deze mijlpaal met ons mee te vieren.
terug