Nieuwsbrief week 3 Nieuwsbrief week 3
Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. (dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERRKDIENST
10 uur Karin Smit – vd. Berg uit Baambrugge
Organist: Sj. vd. Mel
Ouderling van dienst: Niels van Amstel
Koster: B .vd. Meulen


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie

b. Kerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 1e kwartaal is bestemd voor het Noodfonds Vluchtelingen Werk Montfoort – Linschoten.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Voorproefje . De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.

Crèche 19 jan. Lisanne en Lotte
            26 jan. Anouk en Laura

Time Out  Volgende week is er weer een Time Out


UIT DE GEMEENTE 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar Mevr. G. de Vries –Huizinga.

Vanmorgen en 26 januari 2020 zijn in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen Oecumenische vieringen in de Katholieke kerk in Montfoort en in ’t Kruispunt. In beide vieringen is dominee Rianne van der Nagel ­- Meter voorganger. Aan deze vieringen zal medewerking worden verleend door een gelegenheidskoor.
De meerstemmige liederen zullen tijdens de Oecumenische Dienst op 19 januari in Montfoort worden uitgevoerd. Een week later, op 26 januari, werkt in Linschoten een gelegenheidskoor mee aan de Oecumenische viering. Montfoortse zanger(s)/essen worden uitgenodigd om in ‘t Kruispunt de gemeentezang te ondersteunen. Omgekeerd zijn mensen uit Linschoten van harte welkom in Montfoort. Werkgroep Oecumene
 

De Boekenkast’

Deze keer geen ‘Boek van de Maand’. Hierbij presenteer ik een viertal boeken, die al in De Boekenkast stonden. Ze liggen nu op de sidetable vóór De Boekenkast.
Deze 4 boeken kosten in januari en februari slechts de helft van de prijs!

1. ‘150 Psalmen vrij’ - Huub Oosterhuis (€ 17,99 , nu € 9,-)
2. ‘Een parel in Gods ogen’ - Henri Nouwen (€ 12,99, nu € 6,50)
3. ZinBoekje ‘Baby’ - Greet Brookerhof (€ 5,99, nu € 3,-)

Vandaag begint de week van gebed voor eenheid van Christenen. Op maandagavond 20 jan. van 19.00 - 19.55 uur is er in het Kruispunt een zgn. gebedsuur. We willen dit bij ieder onder de aandacht brengen. Leden van alle kerken zijn van harte welkom om te luisteren naar een lezing, het samen liederen zingen en mogelijk een deelname aan een gebed. Het thema is: 'Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons' naar Hand. 28 vers 2. Dit jaar samengesteld door een groep Christenen op Malta.
Ook op woensdag 21 jan is er in de Wingerd om 19.00 uur een gebedsuur. Ook daar is ieder van harte welkom voor ontmoeting en deelname aan het programma van zingen lezen en gebed. 
Op zondag 26 jan is er in het Kruispunt een Oecumenische viering met eenzelfde thema.
De viering begint om 10 uur met voorganger ds Rianne van der Nagel-Meter met deelname van een gelegenheidskoor.
Namens de Oec werkgroep van het Kruispunt. Jan van Vliet


Kunst tegen slavernij!
In deze tijd waarin we 75 jaar bevrijding vieren zal ’t Kruispunt tijdens de maand februari het toneel zijn van een aangrijpende reizende expositie. De kunstwerken van de tentoonstelling bieden een schrijnend beeld van moderne slavernij waar meer dan 40 miljoen mensen aan zijn overgeleverd. 
De expositie vraagt aandacht voor het werk van International Justice Mission, de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld die dit onrecht met succes bestrijdt. 
Komt allen naar de opening op zaterdag 1 februari om 14.00uur! Er zijn sprekers van IJM en van het kunstenaarscollectief ArsProDeo dat de werken heeft geproduceerd. 
De dienst van diaconaatzondag 2 februari met ds. Leo Webbink zal eveneens gaan over het thema van de expositie.

Op zaterdag 8 februari zal Mariëtta Eppinga een workshop schilderen verzorgen. 
De kerk is in februari open: 
op vrijdagavond van 19.30-21.00uur (7, 14 en 21 feb.), en 
op zaterdagmiddag van 14.00-17.00uur (1, 8, 15 en 22 feb.). 
Bezoek de expo en beleef dit indrukwekkende verhaal. Toegang is gratis.
Informatie Remy van Keulen, Mariëtta Eppinga, Leo de Vos

Agenda:
Zondag 26 jan 10.00 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Oec. Viering ‘Week van Gebed’

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 20 uur bij
terug