Nieuwsbrief week 21 Nieuwsbrief week 21

 

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

 

KERKDIENST
10 uur ds. H.G. Morsink uit Zeist Maaltijd van de Heer
Pianiste: E. Stigter

Ouderling van dienst: Irma Hilgeman
Koster: H. Dorsman


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie

b. Kerk

De opbrengst van het kleine kerkje in het 2ekwartaal is bestemd voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen/ kerk in actie (2 jaarlijks project 2019-2020)

KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Zondag 19 mei - Laat het maar zien! (Johannes 13: 31-35) In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Johannes en Petrus zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus zijn dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht hen meegeeft.


Crèche    19 mei Laura en Rutger
               26 mei Henry/Lia en Benthe 


UIT DE GEMEENTE. 

De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. H. Duinstra.

Digitaal collecteren 
Vanaf nu is het ook mogelijk om zonder contant geld toch geld aan de collecte te geven. 

Hiervoor kun je de app van Givt installeren op je mobiel. Dit kan via de App Store of in Google Play. In deze app zul je je eerst moeten registeren (onder andere met bankgegevens en het mobiele nummer). 
Als de installatie gedaan is, kan er digitaal gegeven worden met de app. In de app kun je aangeven hoeveel je wilt geven voor iedere collecte. In de collectezakken zit een Givt-zender. Om uiteindelijk te geven, hou je je mobiel langs de collectezak met de Givt-zender. Dan zijn beide collectes gelijk betaald.
Deze manier van collecteren heeft geen invloed op de huidige manieren van collecteren. Dus het geven van contant geld of de collectebonnen zullen gewoon blijven.
Bij de uitgang van de kerk (naast de liedboeken) liggen folders met een verdere uitleg. Als er behoefte is om een toelichting of als er hulp nodig is bij de installatie van de app, dan kunnen jullie mij hierover aanspreken of mij een mail sturen (hhw.kikkert @gmail.com)
Namens de diaconie Henk Kikkert

Gemeenteavond.
De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V. 
donderdag 23 mei 2019, aanvang 19.30 uur in ’t Kruispunt.
Tijdens het eerste deel van de avond behandelen we de jaarrekeningen van 2018. Tijdens het tweede deel van de avond zal Ds. Rianne van der Nagel -Meter uitleg geven over haar opleiding missionair werk en hoe de kerkenraad haar daarin kan ondersteunen. U bent van harte welkom.
De jaarrekeningen kunt u digitaal opvragen bij de scriba (scriba @kruispuntlinschoten.nl)

Het Boek van de Maand MEI is: Tien geboden voor innerlijke rust’ door Lisette Thooft - € 10,-.

Laat je inspireren door de wijze lessen van Lisette Thooft. Ze weet wat helpt als je streeft naar innerlijke rust. En die kennis deelt ze in het praktische, wijze en geestige boekje ‘Tien geboden voor innerlijke rust’. 
Info: Gusta de Jong-Bakker, tel.0348-416265;

Wandeling door de velden op zaterdag 25 mei
We verzamelen om ‘s morgens om10 uur bij ’t Kruispunt. Neem je fiets mee want we fietsen eerst naar het startpunt van de wandeling. Ook graag je lunchpakket en drinken meenemen.
Je kunt je opgeven bij Mariëtta Eppinga , tel: 418609 / email:.


Agenda:
Zondag 26 mei 10.00 u. ds. E. Versloot uit Woerden

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:

 
Volwassenen World Servants reis
Zoals jullie  wellicht wel gehoord hebben gaat er weer een volwassenen World Servants reis naar Malawi. Kijk maar eens op de website van World Servants:http://www.worldservants.nl/ma620
Op dit moment zijn er 22 aanmeldingen. 7 personen uit Bodegraven en 15 uit de regio Ede / Bennekom .
Leuk zou zijn als er nog een cluster uit de regio Linschoten bij aan zou sluiten .
Hartelijke groeten Jan van der Vlist uit Bodegraven.
nul-zes 25026861

 

 

terug