Nieuwsbrief week 47 Nieuwsbrief week 47
Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERRKDIENST Maaltijd van de Heer
10 uur ds. T. Zoutman uit Den Haag
Organist: Sj. vd. Mel

Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman
Koster: F. Savert 


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie, ouderenwerk 

b. Kerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 4e kwartaal is bestemd voor het Bloemenfonds.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Maleachi 3:19-24. Dit is niet het einde. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi.

Crèche 17 nov. Lieneke en Bart/Twan
            24 nov. Anouk en Loes


UIT DE GEMEENTE
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten vanuit de gemeente en ter bemoediging naar mevr. T. de Vries.

Het Boek van de Maand NOVEMBER is:  ‘Ik was een vreemdeling, maar jullie hebben mij opgenomen’ door Anselm Grün - € 16,90
Een vraag, die velen in de huidige tijd van vluchtelingstromen bezighoudt: hoeveel verscheidenheid kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit te verliezen? Men kan angst voor vreemdelingen alleen overwinnen, wanneer men de vreemdeling in zichzelf ziet. De monnik Anselm Grün benadert het thema ‘vreemdelingschap’ vanuit verschillende kanten: historisch, psychologisch, maar ook vanuit het geloof. Grün is een van de bekendste spirituele auteurs van Europa. Zijn boeken zijn bestsellers.  Info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 416265; deboekenkastlinschoten @gmail.com  

Wilt u adverteren in de Lev?
Per januari 2020 komt er een advertentieplaats vrij in ons mooie, kleurrijke kerkblad Lev.
Heeft u interesse om te adverteren of kent u wellicht iemand die dit zou willen?
We horen het graag!
Voor meer informatie over kosten en mogelijkheden:
jannitakeereweer @ziggo.com


Agenda:
Zondag 24 nov. 10 uur ds. E. van Schie - Hofman uit Gouda Gedachtenisviering

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bijnieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl


KERST…This is Christmas…! 
Op zondagmiddag 15 december om 16.00 uur bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk te Oudewater. 
Gospelkoor New Creation uit Oudewater en Gospelkoor El Jakim uit Zevenhuizen, beiden o.l.v. dirigent Hans Buis, zingen bekende en onbekende kerstliederen.
Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee te zingen.
Een samengesteld combo van muzikanten zorgt voor een sfeervolle muzikale begeleiding.
De middag is bedoeld voor jong en oud.
De entree is gratis.
Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting Linquenda. We hopen u te ontmoeten op 15 december!
NEW CREATION
 
LINN. Op vrijdagavond 29 november ontmoet LINN jou op haar Rolling Dinner!
Een gezellige avond waarin we met elkaar starten en eindigen in ‘t Kruispunt en tussendoor op de fiets in groepen van huis naar huis gaan voor een voorgerecht en hoofdgerecht! We hebben plek voor 35 vrouwen! Opgeven kan tot vrijdag 22 november. Vol is vol! Om boodschappen te doen, vragen we je de entree van €15,- alvast te betalen.
Dit kan via de website 
www.linnontmoet.nl We starten om 18:00 uur het duurt tot 22:00 uur
inloop vanaf 17:45: uur Locatie: ‘t Kruispunt Linschoten: Nieuwe Zandweg 16
Neem je fiets mee!
 Liefs van LINN
terug