Nieuwsbrief week 50 Nieuwsbrief week 50
Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERRKDIENST 2e Advent
10 uur ds. E. Versloot uit Woerden
Organist:Sj. vd. Mel

Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman
Koster: F. Savert


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie

b. Jeugd/Jongerenwerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 4e kwartaal is bestemd voor het Bloemenfonds.

KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Een stralende dag (Micha 4: 1-8) De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Crèche 8 dec. Anouk en Rutger
          15 dec. Miranda en Benthe 


UIT DE GEMEENTE 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. C.I. Huizinga-Koopmans i.v.m. haar verjaardag.

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V. donderdag 12 december 2019, aanvang 19.30 uur in ’t Kruispunt.
Tijdens het eerste deel van de avond behandelen we de begrotingen voor 2020. Dit deel van de avond is uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden. Tijdens het tweede deel van de avond (aanvang 20.30 uur) zal ds. Erick Versloot een muzikale lezing over Dietrich Bonhoeffer verzorgen. Alle belangstellenden van binnen en buiten de gemeente zijn daarbij welkom. De begroting kunt U opvragen via scriba @kruispuntlinschoten.nl


Kaarsen voor Mensenrechten. 
Omdat de Rechten van de Mens nog steeds op heel veel plaatsen wereldwijd geschonden worden, wordt, ook bij ons, rond 10 december aandacht voor de Mensenrechten gevraagd. De Kommissie ZWO besteedt elk jaar aandacht aan de Dag van de Rechten van de Mens, door kaarsen te verkopen. Kaarsen als symbool voor Mensenrechten; een lichtpuntje voor ieder mens. Vanmorgen staan we na de dienst met Fair Trade kaarsen in de hal van de kerk. (Er zijn stompkaarsen (€ 5,-) en dinerkaarsen (€ 5,- per pak van 4 st.)

Het BOEK van de MAAND DECEMBER:  Kerst doeboek ‘Een nieuwe koning’- Bijbel Basics Ned. Bijbelgenootschap (€ 4,94). 
Houd je van spelletjes, puzzels, verhalen en proefjes? Dan is dit doeboek echt iets voor jou! Ga op onderzoek uit: wat hebben de profeten uit het Oude Testament gezegd? En wat heeft dat met het kerstverhaal te maken? En heb je het doeboek uit? Test dan je kennis in de kerstquiz aan het einde van dit boek!
Een leuk doeboek voor kinderen vanaf 8 jaar voor in de Kerstvakantie. Info: Gusta de Jong-Bakker (tel. 416265) deboekenkastlinschoten @gmail.com 


Attentie
Sinds mei van dit jaar hebben wij de mogelijkheid gekregen om digitaal collectegeld te geven. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van de GIVT app. Inmiddels is er al meer dan EUR 1.000 gegeven via deze app. Helaas zijn (nog) niet alle betalingen goed verwerkt. Op dit moment moeten er nog 9 giften afgehandeld worden. Graag willen wij vragen of alle gebruikers van de GIVT app kunnen controleren of de giften werkelijk afgeboekt worden. Als dat niet gedaan is, moet waarschijnlijk de registratie nog afgerond worden, hieronder staat een korte toelichting.
Als je twijfelt of je registratie goed gegaan is of als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Paul Keereweer of Henk Kikkert. Registreren: Vul een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid.

Kerstcampagne Geef licht!
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde. Vanuit de commissie ZWO willen we deze campagne ondersteunen.
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten werken. Tijdens lange dagen doen ze zwaar en gevaarlijk werk. Daarnaast groeien ze op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die deze kinderen onderwijs geeft en hen weerbaar maakt om de kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund. Kinderen worden begeleid in het zoeken naar alternatieven voor werk, zodat ze veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Zo´n 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren allerlei producten maken die ze kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.
De commissie ZWO zal ten behoeve van dit doel een bedrag van € 250 overmaken naar Kerk in Actie, zodat kinderen in Colombia een sprankje licht krijgen. Namens ZWO, Ronald in 't Veld

Vesperdienst Oudejaarsavond.
Voor de dienst op oudejaarsavond is het niet gelukt om een predikant te vinden die voor kan gaan. De kerkenraad vindt het wel belangrijk dat er op deze avond een moment van bezinning is. Daarom heeft de kerkenraad besloten om dit jaar op oudejaarsavond een vesperdienst te houden. Een vesperdienst is een avondviering waarin liederen en gebeden centraal staan.
Oudejaarsavond is een speciaal moment. Met elkaar willen wij dit gedenken en vieren. Wij vragen u allen om bij ons aan te geven welk lied u graag in deze dienst zou willen zingen of welk gebed u zou willen bidden. Wilt u daarbij ook aangeven waarom dat lied of gebed u aanspreekt? 
Vindt u het een mooi initiatief en wilt u hieraan meewerken, neem dan contact op met Anton den Hartogh of Jolanda Dorsman of stuur een mail naar scriba @kruispuntlinschoten.nl.
Anton den Hartogh en Jolanda Dorsman 

Oecumenisch collecte doel 2019 en 2020 
In de Oecumische Viering van vorige week is een cheque van € 2400 overhandigd aan vertegenwoordigers van het hospice De Mantelmeeuw’ in Woerden. 
In deze viering is ook het Oecumenisch collecte doel voor het jaar 2020 bekend gemaakt.De opbrengsten van collecten in Oecumenische Vieringen gaan komend jaar naar:Stichting Wegwijs Montfoort- Linschoten. Dit was een initiatief van drie vrouwen uit Iran, Soedan en Marokko. Het is een samenwerking tussen het Vredesplatform, de Protestantse Gemeente Montfoort en VluchtelingenWerk Montfoort- Linschoten. Wegwijs organiseert met een groot aantal vrijwilligers verschillende activiteiten in Linschoten en Montfoort variërend van maaltijden, fietslessen, huiswerkbegeleiding en computerlessen. 

Agenda:
Zondag 15 dec. 10 uur ds. G. Morsink uit Odijk Doopdienst
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bijnieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl


KERST…This is 
Christmas…! Op zondagmiddag 15 december om 16.00 uur bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk te Oudewater. Gospelkoor New Creation uit Oudewater en Gospelkoor El Jakim uit Zevenhuizen, beiden o.l.v. dirigent Hans Buis, zingen bekende en onbekende kerstliederen.
Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee te zingen. Een samengesteld combo van muzikanten zorgt voor een sfeervolle muzikale begeleiding.
De middag is bedoeld voor jong en oud. De entree is gratis. Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting Linquenda. We hopen u te ontmoeten op 15 december!

Gezellige Kerstmarkt in R.K. Kerk Montfoort 
Na de succesvolle start vorig jaar wordt op vrijdag 13 december van 14.00 tot 19.00 uur en zaterdag 14 december van 10.30 tot 16.00 uur weer een gezellige en warme Kerstmarkt in de kerk georganiseerd. Stap binnen en kom genieten! Er is van alles te vinden: o.a. Fair Trade cadeaus, mooie en betaalbare kerststukjes, eigen-gemaakte kerstartikelen van hobbyisten, te veel om op te noemen. Kinderen zullen zich zeker vermaken in de kinderknutselhoek. Tussen dit alles is er ook een terrasje voor koffie, eigengebakken lekkers en warme glühwein of erwtensoep en regelmatige (koor)optredens zorgen ervoor dat u helemaal in de kerstsfeer komt.
De workshop ‘kerstkrans maken’ op zaterdag is volgeboekt, er is nu een extra workshop op vrijdag 13 december om 14.00 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met Cock Vendrig 47 27 75 of kerstmarktjohannesdedoper @gmail.com
terug