Nieuwsbrief week 50 Nieuwsbrief week 50

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

KERKDIENST


10 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter    tweede Advent
Organist: S. vd. Mel

Ouderling van dienst: Bert van der Meulen
Koster: Petra/Jolanda


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Kerk

b. Diaconie

De opbrengst van het kleine kerkje in het 4ekwartaal is bestemd voor het Bloemenfonds.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Jesaja 40:3-11. Er komt een boodschapper met goed nieuws. Jesaja hoort een stem en moet bekendmaken dat God zijn volk zal bevrijden.

Crèche 7 dec.   Anouk en Rutger
16dec.              Lisanne en Lotte


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten naar SandraWebbink als bedankje en bemoediging.

Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V. Donderdag 13 december 2018, aanvang 19.30 uur in ’t Kruispunt. Tijdens het eerste deel van de avond behandelen we de begrotingen voor 2018. Wij zijn bijzonder blij u in het tweede deel een muzikale lezing te kunnen aanbieden “Ode aan de Synode ”gepresenteerd door Erick Versloot. Alle belangstellenden van binnen en buiten de gemeente zijn daarbij welkom. Omdat ook wij als kerk aan duurzaamheid willen werken worden de begrotingen digitaal verspreid. U kunt deze aanvragen via scriba @kruispuntlinschoten.nl


Kaarsen voor Mensenrechten: 
Omdat de Rechten van de Mens nog steeds op heel veel plaatsen ter wereld geschonden worden, wordt wereldwijd rond 10 december aandacht voor Mensenrechten gevraagd. De Kommissie ZWO besteedt elk jaar aandacht aan de Dag van de Rechten van de Mens, door kaarsente verkopen. Kaarsen als symbool voor mensenrechten; een lichtpuntje voor ieder mens. Vandaag staan we na de dienst met Fairtrade kaarsen in de hal van de kerk. Er zijn stompkaarsen (€ 5,-) en dinerkaarsen (€ 1,- per stuk). 
Commissie ZWO (Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking)


De kerkenraad is op zoek naar twee enthousiasten gemeenteleden die als contactpersonen willen functioneren in de Wijken;

  • Hof van Voorvliet 
  • Samen met Leo de Vos de buitenwijk. 

Wil je precies weten wat er van je verwacht wordt neem contact op met Jolanda Dorsman of Marja Hoogendoorn.

Het Boek van de Maand December: 
Het grote boek over geluk’van Janneke de Leede ( € 17,99).
Dit Boek van de Maand December is een inspirerend geschenkboek over de zoektocht naar geluk. Hoe kun je een bezield leven leiden? De schrijfster beschrijft verschillende aspecten van het Christelijke geloof. O.a. stilte, dankbaarheid, loslaten, kwetsbaarheid en hoop komen aan bod. Een prachtig full-colour boek met mooie foto's, illustraties, uitspraken, Bijbelteksten en gedichten.
Info: Gusta de Jong-Bakker, deboekenkastlinschoten @gmail.com

Kerst met LINN Ontmoet: Woensdag 12 december organiseert LINN Ontmoet’ het maken van een kerstdecoratie’. 
We starten om 20:00 met koffie en thee en gaan onder leiding van Janneke (JAA wonen) een prachtig kerststuk naar keuze maken. Na afloop staat de glühwein klaar. De activiteit vindt plaats in de Wingerd en duurt tot 22:30. We hebben maximaal 30 plekjes. Deze activiteit kost 17,50 per persoon. Geef jezelf en je vriendin op via.
LINN Ontmoet brengt Linschotense vrouwen samen door middel van activiteiten. 

Kerstzangavond in Linschoten
Op vrijdag 14 december 2018 is er om 20.00 uur in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg 16 te Linschoten een Kerstzangavond met samenzang en heeft als thema “Gift of Heaven”. Medewerking verlenen Chr. Gem. Koor Chaverim uit Woerden en Chr. Gem. Zangvereniging Zingt Gode Lof uit Linschoten. De koren zingen een gevarieerd programma met bekende en minder bekende, maar ook mooie Kerstliederen en worden hierbij ondersteund door prachtige muzikale begeleiding. De toegang is gratis, de kerk is open vanaf 19.30 uur.
Van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
Verdere informatie betreffende de medewerkenden:
Chr. Gem. Zangvereniging Zingt Gode Lof uit Linschoten o.l.v. Alyde Touwen
Chr. Gem. Koor Chaverim uit Woerden o.l.v. Peter Verweij.
Muzikale begeleiding:
Pianisten: Sjaak van der Mel en Anne de Jong
Dwarsfluitist: Anita Hoogendoorn-van Dijk
Violist: Arianne in ’t Veld
Hoog koperblazer: Jan Vergeer


Agenda:
Zondag 16 dec. 10 uur ds. M. Oskam-van Zwol uit De Bilt 3eAdvent

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:

terug