Nieuwsbrief week 8 Nieuwsbrief week 8

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

 

KERKDIENST Uitvoering musical in een weekend

10 uur Karin Smit-van der Berg uit Baambrugge 
Ouderling van dienst: Gerda van Vliet
Koster: H. Dorsman


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Kerk

b. Jeugd/Jongerenwerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 1ekwartaal is bestemd voor het Noodfonds Vluchtelingenwerk Montfoort - Linschoten


KINDERNEVENDIENST

 
In verband met de musical is er geen kindernevendienst.

Crèche 17 febr. Lisanne en ?
            24 febr. Esther en Marije
Time Out Volgende week is er weer een Time Out.


UIT DE GEMEENTE
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr.en mevr, J. Landman-Mulder i.v.m. hun 55 jarig huwelijk.

Doopdienst
Op zondag 24 februari vieren we met elkaar weer een doopdienst. In deze dienst zal Lucas Henrik gedoopt worden - zoon van Herman Dijkstra en Karlijn van der Laan, en broertje van Julian. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin we stilstaan bij wat je als ouder aan je kind mee wilt geven. Een ieder is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren! 


Het Boek van de Maand FEBRUARI is: ‘Gods liefde voor jou’van Ina van der Beek (€ 14,95). 
Ina van der Beek schreef 101 overdenkingen, steeds aan de hand van een Bijbeltekst. Elke overdenking heeft de centrale boodschap: ‘God is liefde en alles wat Hij doet komt voort uit liefde’.
God houdt van je! Je mag leven vanuit Zijn liefde en die liefde uitdelen aan de mensen om je heen. Een fijn boek met overdenkingen over Gods vergeving, genade en grenzeloze liefde.
Info: Gusta de Jong-Bakker, deboekenkastlinschoten @gmail.com 


Agenda:
Zondag 24 febr. 10 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Doopdienst


Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:nieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl

 

terug