Nieuwsbrief week 17 Nieuwsbrief week 17

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

KERKDIENST Pasen
10 uur ds. Rianne van der Nagel- Meter m.m.v. Linfano
Organist: H. Oskam

Ouderling van dienst: Jolanda Dorsman
Koster: B. vd. Meulen


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Kerk

b. Diaconie
De opbrengst van het kleine kerkje in het 2ekwartaal is bestemd voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen/ kerk in actie (2 jaarlijks project 2019-2020)


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.– Jezus is opgestaan! Op deze zondag staat Lucas 24:1-12 centraal: Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken.
Crèche  21 april Anouk. Laura, Lotte

             28 april Heidi/Arjan en Marije


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. A.H. van Beek-Koetsier i.v.m. haar verjaardag.

Talentenactie
Op zondag 28 april zullen we starten met een talentenactie waarmee we geld hopen op te halen voor kinderen in het projectland Guatemala. Alle kinderen en jongeren uit onze kerk mogen aan de actie mee doen. Op 28 april, tijdens de kindernevendienst en Time Out, zullen ze meer informatie krijgen over de actie. Bij terugkomst in de kerk zullen wij ook de gemeente informeren. We hopen uiteraard dat er op zondag 28 april veel kinderen en jongeren zijn die mee willen doen aan de actie.

Gevonden:Op 24 maart heb ik buiten bij de kerk een ring gevonden. Wie heeft deze ring verloren?
Informatie bij Agnes Scholten, telefoonnummer: 421823 a.scholtensmit @gmail.com

Digitaal collecteren Vanaf nu is het ook mogelijk om zonder contant geld toch geld aan de collecte te geven. 
Hiervoor kun je de app van Givt installeren op je mobiel. Dit kan via de App Store of in Google Play. In deze app zul je je eerst moeten registeren (onder andere met bankgegevens en het mobiele nummer). 
Als de installatie gedaan is, kan er digitaal gegeven worden met de app. In de app kun je aangeven hoeveel je wilt geven voor iedere collecte. In de collectezakken zit een Givt-zender. Om uiteindelijk te geven, hou je je mobiel langs de collectezak met de Givt-zender. Dan zijn beide collectes gelijk betaald.
Deze manier van collecteren heeft geen invloed op de huidige manieren van collecteren. Dus het geven van contant geld of de collectebonnen zullen gewoon blijven.
Bij de uitgang van de kerk (naast de liedboeken) liggen folders met een verdere uitleg. Als er behoefte is om een toelichting of als er hulp nodig is bij de installatie van de app, dan kunnen jullie mij hierover aanspreken of mij een mail sturen (
Namens de diaconie Henk Kikkert

Het Boek van de Maand APRIL is: 
Aards verdriet & hemelse vreugde’ door Hayarpi Tamrazyan - € 12,50.
Hayarpi Tamrazyan, bekend van het Kerkasiel in Den Haag, heeft haar ervaringen in die tijd op papier gezet in gedichten en gebeden. Eind maart hebben Hayarpi, haar zus en broer (en hun ouders) een verblijfsvergunning gekregen in het kader van het Kinderpardon én is dit boekje gepresenteerd in de Haagse Bethelkapel. Hayarpi (21 jaar) studeert econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Dichten doet zij al van kleins af aan.In dit debuut combineert Hayarpi gedichten over haar geloofsbeleving, met gedichten over het Kinderpardon. Het boekje geeft het schrille contrast weer tussen de angst van een jonge asielzoekster, die uitgezet dreigt te worden en een rotsvast geloof in God.In haar gedichten komt naar voren hoe het geloof Hayarpi overeind hield en haar de kracht gaf om zelfs op de donkerste dagen te blijven hopen op een goede afloop. De bundel kwam tot stand in de Haagse Bethelkapel, waar Hayarpi en haar familie ruim drie maanden schuilden. Met een doorlopende kerkdienst, geleid door zo'n 1.000 voorgangers (waaronder Ds. Rianne van der Nagel-Meter), werd rust en ruimte gecreëerd om het dossier van de familie Tamrazyan nogmaals te bekijken.De opbrengst van dit boekje is bedoeld voor het fonds, om de legeskosten van de aanvragen voor het Kinderpardon te kunnen betalen, door vluchtelingengezinnen die hier verblijven.Info: Gusta de Jong-Bakker, deboekenkastlinschoten @gmail.com


Agenda:
Zondag 28 april 10.00 u. ds. P.J. Rebel uit Utrecht
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:


Pro Voce zingt het Sabat Mater.
Het Stabat Mater is een van de beroemdste Latijnse gebeden die uit de Middeleeuwen zijn overgeleverd. 
Vele componisten hebben de devote tekst op muziek gezet, maar de compositie van G.B. Pergolesi is wel een van de meest aangrijpende. Hij schreef het stuk vlak voor hij stierf, in 1736, 26 jaar oud, in opdracht van de Broederschap van S. Maria dei Sette Dolori in Napels. Zijn in die tijd ongebruikelijke harmonieën maakt dat het Stabat Mater een nog steeds ontroerende verklanking is van bitterzoete devotie. 

Vocaal Ensemble Pro Voce brengt het Stabat Mater van G.B. Pergolesi ten gehore op
zondag 28 april in de R.K. Kerk H. Johannes de Doper in Montfoort om 16.00u
.

Het koor staat onder leiding van Ellen Looyestijn, die ook de solo stukken voor haar rekening neemt. 
De orgelbegeleiding is in handen van Arie Hardijzer.
De teksten zullen afwisselend met de koor/solostukken worden voorgedragen door Ineke Grootegoed.
Entree 10 euro, inclusief koffie/thee na afloop. Kaartverkoop aan de kerk. Kerk open 15.30u.

terug