Nieuwsbrief week 26 Nieuwsbrief week 26

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

KERKDIENST
10 uur ds. M. Korpel uit Leusden
Piano: Esther Stigter

Ouderling van dienst: Anton den Hartog
Koster: F. Savert


De opbrengst van de collecten is bestemd voor: 
a. Diaconie/Bloemenfonds

b. Kerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 2ekwartaal is bestemd voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen/ kerk in actie (2 jaarlijks project 2019-2020)


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Lucas 8:26-39Ik maak je los. In het verhaal van deze zondag komen we een man tegen die vast zit, om te voorkomen dat hij zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich weer los. Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. De man gaat naar huis en vertelt iedereen wat er gebeurd is. Dit heeft zijn leven totaal veranderd.

Crèche 23 juni  Lieneke en Bart/Twan
            30 juni  Anouk en Loes

Time Out Volgende week is er weer een Time Out


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en als dank voor het verzorgen van de Nieuwsbrief naar Klazien Boot en er gaan bloemen naar Anneke Kiers ter bemoediging, zij heeft een operatie ondergaan.

ZWO-spaarpotjes voor Guatemala 
Met Pinksteren hebben veel mensen de spaarpotjes voor Guatemala ingeleverd. Bij verschillende mensen is het inleveren er bij ingeschoten. Als je het spaarpotje nog thuis hebt, wil je het dan in de loop van deze week inleveren bij een van de ZWO-mensen of volgende week in de kerk. 
Alvast bedankt! Je kunt een nieuwe spaarpot uit de vitrinekast in de hal pakken.
Kommissie ZWO


Het Boek van de Maand JUNI is: ‘Die wij denken’, nieuwe gedichten van Huub Oosterhuis (€ 14,99).
Huub Oosterhuis behoeft geen introductie.Indrukwekkend is zijn oeuvre, waaraan deze nieuwe gedichten zijn toegevoegd. Met zijn 85 jaar is hij als dichter uitgegroeid tot een icoon. Vanuit zijn religieuze achtergrond weet hij het levensgevoel en de grote vragen van onze tijd zo te verklanken, dat ze ook over de grenzen van geloof en ongeloof heen raken. Wars van dogmatiek en regels bereikt hij in zijn teksten een omgang met God, die vrijpostig lijkt, maar bij nader inzien ontwapenend kwetsbaar blijkt te zijn. ‘Die wij denken’is een dichtbundel, die je bij de keel grijpt, je oproept mens te zijn en je laat herademen, omdat de angst overwonnen kan worden.Info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 416265. 

Save the date:zondag 1 september 2019
Dit jaar willen we (voor de 5ekeer!) de zomervakantie afsluiten met een Oecumenische Zomer-BBQ. Zetzondag 1 september(van 4 tot 8 uur) alvast in je agenda! Nadere info volgt. De Initiatiefgroep BBQ: Teun Hoogendoorn, Gerard Vendrig, Jan van Vliet, John Vendrig, Gusta de Jong-Bakker

Tentdagen
We gaan weer langzaam richting de zomer. En als je aan de zomer denkt, denk je natuurlijk ook meteen aan de Tentdagen! Dit jaar zijn ze gepland van 21 t/m 23 augustus. Samen met Kapitein Koos en Kaat gaan we op zoek naar een echte schat. Het thema is dan ook ‘Schatrijk’. Drie dagen op avontuur, knutselen, zingen, Bijbelverhalen, spelletjes en veel plezier!
Zoals elk jaar hopen wij weer op de hulp van de volwassenen en jongeren om bij de Tentdagen te helpen. Formulieren om je op te geven kun je vinden in de hal van de kerk. In de schoenendoos kun je deze dan ook weer inleveren.
Omdat wij dit werk niet kunnen doen zonder de hulp en kracht van God, vragen wij ook
voorbeden voor de organisatie en alvast voor gezegende dagen. Mocht je verder nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar: tentdagenlinschoten @gmail.com

Agenda
Zondag 30 juni 10 uur ds. R. de Hoop uit Oudewater

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:


Veiling voor SNF op vrijdag 28 Juni in wijkgebouw de Wingerd.
Met O.a.:Echte Surinaamse hangmatten
Bon schoonheidssalon Karin Menting
Weekend Ouddorp
Reanimatietraining
En nog veel meer.
Informatie bij: JAA!! Wonen en meer.
Peter Elenbaas
info @surined-foundation.Com

terug