Gespreksgroep gemengd Gespreksgroep gemengd
Onze gespreksgroep komt 1x per maand bijeen op een vrijdagavond. Dit seizoen werken we uit het boekje ‘Het werk van Gods hand’ van Bram van Duinen, waarbij de volgende thema’s aan de orde zullen komen:
* Verwondering over God als Schepper,
* De schoonheid van de schepping
* Lofprijzing
* Gods naam die zich in de schepping verbindt aan de Thora
* Jezus Christus als oorsprong en doel van Gods schepping
* De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
De avonden worden door onszelf in tweetallen voorbereid en af en toe starten we de avond met een gezamenlijke maaltijd. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je een keertje meekijken? Op 12 oktober is onze eerste avond, je bent van harte welkom!
Voor meer informatie: gespreksgroepgemengd @kruispuntlinschoten.nl.
 
25+ 25+
Zoals de naam van de groep al laat zien, een gesprekgroep voor net iets oudere jongeren. Per seizoen proberen we tien keer bij elkaar te komen. We werken met een thema. Tussen de avonden door is er ook tijd voor een kerstborrel en een afsluitende barbecue. 

Afgelopen seizoen hebben we ons verdiept in de profeet Micha: de Micha cursus. Deze cursus ik gebaseerd op Micha 6 vers 8. Met elkaar hebben we gekeken naar recht doen en hoe we dit dichtbij en veraf kunnen toepassen. Een voorbeeld hieruit is dat we een Whats-app groep hebben met elkaar, die bijvoorbeeld gebruikt word voor het lenen en uitlenen van spullen.

Dit seizoen zijn we begonnen met de cursus: Mensen van de weg. In deze cursus behandelen we verschillende levensvragen zoals: Komt het goed? Met wie ga ik om? Hoe reageer ik op verlies? Deze vragen worden gespiegeld aan het leven van Jezus.

Op de website staan de data genoemd van de avonden. Mail gerust naar  25plus @kruispuntlinschoten.nl voor meer informatie! 
 
Mannengroep Mannengroep

De mannengespreksgroep komt eens in de twee weken bij elkaar in de kerk op woensdagavond om 20.00 uur.
Voor wat betreft de onderwerpen is het algemene gevoel dat het eigenlijk niet eens zo belangrijk is waarover het gaat. Voorop staat dat we praten en met elkaar tot geloofsverdieping komen.
In dit seizoen hebben we al op de eerste twee avonden gepraat over de vier Griekse begrippen die doorgaans met liefde vertaald worden, en over God en de pijn van Job.

Voor meer informatie: mannengroep @kruispuntlinschoten.nl.