Gespreksgroep gemengd Gespreksgroep gemengd
Onze gespreksgroep komt 1x per maand bijeen op een vrijdagavond. Dit seizoen werken we uit het boekje ‘Het werk van Gods hand’ van Bram van Duinen, waarbij de volgende thema’s aan de orde zullen komen:
* Verwondering over God als Schepper,
* De schoonheid van de schepping
* Lofprijzing
* Gods naam die zich in de schepping verbindt aan de Thora
* Jezus Christus als oorsprong en doel van Gods schepping
* De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
De avonden worden door onszelf in tweetallen voorbereid en af en toe starten we de avond met een gezamenlijke maaltijd. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je een keertje meekijken? Op 12 oktober is onze eerste avond, je bent van harte welkom!
Voor meer informatie: gespreksgroepgemengd @kruispuntlinschoten.nl.
terug