Online Taizé viering op zondag 21 maart 2021 Online Taizé viering op zondag 21 maart 2021
 Zondagavond 21 maart 2021 wordt in ’t Kruispunt weer een oecumenisch avondgebed in de stijl van Taizé gehouden. De viering is deze keer alleen online te volgen via ‘Kerkdienst Gemist’ Linschoten, ’t Kruispunt.
Het avondgebed wordt gekenmerkt door muziek, Bijbellezing, gebed en stilte. We luisteren naar bekende en minder bekende liederen uit Taizé.
Het thema is deze keer: Op zoek naar nieuw leven. Naast dominee Rianne v.d. Nagel- Meter en Gerard Vendrig van de R.K Geloofsgemeenschap wordt medewerking verleend door leden van de oecumenische werkgroep Linschoten.
De viering begint om 19.30 uur.
 
Petrus 40-dagen kalender Petrus 40-dagen kalender

Dag voor dag toeleven naar Pasen? Petrus biedt dit jaar voor het eerst een online veertigdagentijdkalender aan, met dagelijkse overdenkingen, gebeden en leuke extra’s.

 
lees meer »
 
Welkom

Welkom
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Linschoten. Onze gemeente bestaat al sinds 1893. Oorspronkelijk als Gereformeerde Kerk, sinds 1 mei 2004 als Protestantse Gemeente te Linschoten. In de Joodse traditie leert men iemand kennen, niet alleen door met hem of haar te praten, maar veeleer door een tijdlang met iemand op te trekken. Zo trekken ook wij met elkaar op langs vele wegen die elkaar regelmatig in 't Kruispunt (en daar buiten) kruisen. Deze website zou je ook als zo'n kruispunt kunnen zien. Wees welkom hier - en waar onze wegen zich ook mogen kruisen
 
Kerkdiensten (live) meebeleven Kerkdiensten (live) meebeleven
Zondag 19 juli was de laatste online viering. Rianne van der Nagel –Meter en Remy van Keulen hebben heel veel tijd en energie gestopt in deze vieringen. Namens de gemeente zijn ze zondag 19 juli bedankt met bloemen en een pakket met regionale producten van lokale ondernemers.
We willen natuurlijk ook iedereen bedanken voor het kijken en de mooie reacties die we op deze online diensten hebben gehad.

Vanaf 26 juli zullen er weer fysieke diensten in ’t Kruispunt plaatsvinden. Het is mogelijk om de dienst in de kerk bij te wonen, maar u kunt de dienst ook thuis bekijken. De dienst kan op twee manieren worden bekeken via onze website:
  1. Tijdens de viering kan de dienst 'live' worden meegemaakt. 
  2. De viering kan ook op een later tijdstip worden bekeken
Om de dienst te volgen of later terug te kijken/luisteren kunt u gebruik maken van deze link:'t Kruispunt op kerkdienstgemist.nl
Met deze technologie is het nu dus zelfs mogelijk om diensten in het buitenland, of op vakantie mee te maken... dat is toch een mooi idee!!!
 
Hulp nodig? Hulp nodig?
Als Protestantse Gemeente te Linschoten hebben wij ons aangemeld voor het landelijke initiatief nietalleen.nl. Met #Nietalleen worden de talloze lokale en kerkelijke hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers verbonden. 

Maar u kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen! 
Wanneer u zorgen hebt over geloof, gezin, gezondheid, financiën of andere zaken, dan kunt u altijd contact opnemen voor een gesprek. Ook als u praktische hulp nodig hebt, zoals boodschappen doen, de hond uitlaten, koken o.i.d., willen wij u hierbij graag helpen. Neem hiervoor contact op met ds. Rianne van der Nagel-Meter, via 06- 29403717 of predikant @kruispuntlinschoten.nl. Of met Anton den Hartogh, via 06- 51256027 of voorzitter @kruispuntlinschoten.nl. 
 
 
Contact Contact
Bezoekadres 't Kruispunt Linschoten:
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH  Linschoten
tel. 410850 (niet permanent bereikbaar)

Postadres Protestantse Gemeente te Linschoten
Acacialaan 26
3461 EN Linschoten
e-mail: scriba @kruispuntlinschoten.nl

Predikant:
Ds. J.A.A. (Rianne) van der Nagel-Meter
werkt op dinsdag en donderdag
predikant @kruispuntlinschoten.nl
06-29403717

Beheer en zaalverhuur Kruispunt Linschoten:
dhr. B.L. van der Meulen
verhuur @kruispuntlinschoten.nl

Redactie blad Lev:
redactie @kruispuntlinschoten.nl

Webmaster:
webmaster @kruispuntlinschoten.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie @kruispuntlinschoten.nl 

Voor andere contactpersonen klik hier
 
Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020 Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020
Het nieuwe gebruiksplan van ons kerkgebouw kunt u hier downloaden.

Addendum bij het gebruiksplan kerkgebouw ‘t Kruispunt te Linschoten
versie 02, 21 september 2020

Algemeen
De PKN adviseert de gemeenten zeer dringend: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.”
Wij hebben als gemeente dit advies overgenomen. De diensten zullen online worden uitgezonden. Bij de diensten zal alleen het kerkelijk team aanwezig is. Tijdens verplaatsingen zullen er mondkapjes gedragen worden.

De gemeenteleden zijn via de mail op de hoogte gebracht van de wijziging.
De PKN adviseert dringend om alle vormen van zang op te schorten. Dit advies geldt vooralsnog voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari en alle andere te houden vieringen/ kerkdiensten zolang de lockdown duurt. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden. Binnen onze gemeente wordt er, na het hervatten van de diensten op 5 juli 2020, al niet meer gezongen tijdens de dienst. (zie ook gebruiksplan punt 3.2.2.). Een aanvulling op het gebruiksplan is dat nu ook het bespelen van een blaasinstrument wordt ontraden. Dit advies nemen wij ook over.
We sluiten ons ook aan om – met de dreiging van de Britse variant nog eens temeer – alle andere fysieke ontmoetingen en bijeenkomsten in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten. De vergaderingen van moderamen en kerkenraad worden online gehouden. Alleen bij strikte urgentie is het mogelijk om bij elkaar te komen in de kleinst mogelijke samenstelling en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.
Bovenstaande adviezen gaan voor de afspraken die in het gebruiksplan (september 2020, versie 2) staan.
Zodra er nieuwe adviezen vanuit de overheid en de PKN komen zal het gebruiksplan worden aangepast, al dan niet door een nieuw addendum.   


Hoofdstuk 2 Gebruik van het kerkgebouw
De huurders van ‘t Kruispunt zullen op de hoogte gebracht worden van dit addendum.