ZWO ZWO
Het doel van de Commissie ZWO is te werken aan bewustwording in de gemeente aangaande zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
In het Beleidsplan van de Commissie ZWO staat: ‘Vanuit de opdracht van Jezus “Heb je naaste lief als jezelf”, richt de Commissie ZWO zich op de naaste ver weg. Op de naaste in landen waar de leefsituatie (veel) minder welvarend is dan in ons land.’

De Commissie ZWO beheert het geld dat jaarlijks binnenkomt en verdeelt dat over projecten en incidentele doelen waarvoor financiële ondersteuning noodzakelijk is, o.a. via Kerk in Actie. 

De bewustwording van de gemeente wordt bevorderd door:
  • het verstrekken van informatie via Lev en Nieuwsbrief;
  • het meewerken aan Zendings- en Werelddiaconaatszondagen;
  • het doorgeven van materiaal van Kerk in Actie;
  • het meerjarig werken met een of meerdere projecten van o.a. Kerk in Actie;
  • spaarpotjes en verjaardagsbussen;
  • het innen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) .
De Commissie ZWO geeft praktische steun door:
  • de maandelijkse collecte ZWO;
  • het verkopen van kaarsen uit Bangladesh, rond 10 december (Dag van de rechten van de  mens);
  • het houden van incidentele hulpacties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZWO door een mail te sturen naar zwo@kruispuntlinschoten.nl
 
terug