Visi(e)tekaartje Visi(e)tekaartje
De Protestantse Gemeente te Linschoten is een gemeente...
...die zich schaart rond de Bijbel, het woord van God. We weten ons daardoor gedragen en geïnspireerd.
...die de levensveranderende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus viert, leeft en deelt.
...die vanuit haar geloofstraditie staat voor deze boodschap. Zij getuigt hiervan op een aansprekende en eigentijdse wijze.

Wij zijn een gemeente...
...van en voor jong en oud.
...die ruimte en geborgenheid biedt aan mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap.
...waar mensen hun gaven en talenten mogen inzetten.

Wij zijn een gemeente die zich inzet om...
...zichtbaar te zijn in de samenleving.
...een brug te vormen tussen mensen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap.
...hoop en verwachting te bieden aan mensen, dichtbij en veraf, over grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.
terug