het Scribaat het Scribaat
Ook het scribaat is een van de functies binnen de kerkenraad. Het is vergelijkbaar met, bijvoorbeeld bij een vereniging, het secretariaat.

De belangrijkste taken van een scriba zijn:
  • In samenwerking met de preses opstellen van agenda voor moderamen en kerkenraad;
  • Het notuleren van vergaderingen van moderamen en kerkenraad;
  • Het bewaken van de uitvoering van kerkenraadsbesluiten;
  • Verslaglegging van werkzaamheden en besluiten van de kerkenraad in LEV;
  • Het bewaken van de voortgang van het jaarlijkse werkplan en het tijdig in gang zetten van activiteiten zoals gemeenteavonden en de werving van nieuwe ambtsdragers;
  • Het fungeren als postadres van de kerk en kerkenraad en ervoor zorgen dat ingekomen stukken door de juiste mensen behandeld worden (meestal de kerkenraad);
  • Het verzorgen van de interne en externe correspondentie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba door een mail te sturen naar scriba@kruispuntlinschoten.nl.
 
terug