Oproep “Mediateam” Oproep “Mediateam”
Het is de bedoeling dat de apparatuur in de eerste helft van november wordt geïnstalleerd. De apparatuur moet elke kerkdienst bediend worden. De afgelopen jaren is het huidige beamteam qua bemensing nogal uitgehold en dekt de naam de lading niet meer. Daarom gaan wij de naam wijzigen in Mediateam en zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste teamleden, met interesse voor techniek op het gebied van video en audio en de bediening daarvan, die ons team willen versterken. De enige voorwaarde die wij stellen is een minimum leeftijd van 16 jaar en de bereidheid om volgens een rooster de bediening van de apparatuur tijdens reguliere kerkdiensten op zondag te bedienen.
Na installatie van de apparatuur zal door de installateur een instructieavond worden georganiseerd die voor een ieder die de apparatuur gaat bedienen belangrijk is. Daarom vragen wij u als u belangstelling heeft voor 31 oktober een bericht te sturen aan media-team@kruispuntlinschoten.nl met als onderwerp: aanmelding mediateam, zodat de nieuwe leden ook aan de instructieavond kunnen deelnemen. 
terug