Onze kerkdiensten Onze kerkdiensten
Een aantal vaste elementen​:
* We worden stil. Om onze gedachten te richten op de ontmoeting met God en om ruimte te maken in ons hoofd. 
* We zingen. We zingen met het orgel, de piano of de band. We zingen uit verschillende liedbundels, maar de meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, uit 2013). In de kerk zijn exemplaren te vinden om tijdens de dienst te gebruiken. 
* We lezen uit de Bijbel. Meestal wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), maar ook uit andere vertalingen zoals de Bijbel in Gewone Taal (2014). 
* Tijdens de overweging legt de predikant de gelezen tekst(en) uit de Bijbel uit. 
* We danken en bidden tot God. We danken voor wat ons vreugde brengt, maar bidden ook om Gods kracht, troost en aanwezigheid. Wil je dat er ergens speciaal voor gebeden wordt, dan kun je dit opschrijven in het voorbedenboek, dat bij de ingang van de kerkzaal ligt. De predikant zal hier dan aandacht aan besteden in de kerkdienst. 
* We delen van onze overvloed. Er zijn iedere zondag twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is meestal bestemd voor onze naaste dichtbij of ver weg. De tweede collecte voor het werk van de gemeente. Er kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. 
* We ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week. 

Ontmoeting na de dienst
In ’t Kruispunt is er na elke zondagse ochtenddienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij koffie, thee en limonade. We heten ook onze gasten daar graag welkom. 

Kindernevendienst
We vinden het belangrijk dat kinderen weten dat ze er helemaal bij horen in de gemeente. Daarom zijn ze van harte welkom in de kerkdienst. De uitleg tijdens de preek is vaak te moeilijk voor kinderen van de basisschool. Daarom kunnen zij na het gesprek met de kinderen in de dienst naar hun eigen ruimte. Net voor de gebeden komen ze weer terug in de kerkzaal. 
Tijdens de kindernevendienst is er ruimte om met elkaar te luisteren naar een bijbelverhaal  en samen te ontdekken wat de kinderen van het verhaal kunnen leren. Regelmatig wordt er ook geknutseld of een spel gedaan. 
Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst, maar er ligt bij de ingang van de kerkzaal wel materiaal waar de kinderen tijdens de dienst mee aan de slag kunnen. Dit zijn vragen, puzzels en kleurplaten. 

Créche
Voor de allerjongste kinderen (tot 4 jaar) is er iedere zondagmorgen oppas. Een volwassene en een tiener zullen gedurende de kerkdienst op de kinderen passen. In de ruimte is er allerlei speelgoed voor de kinderen aanwezig. 
Tijdens de collecte is er gelegenheid om je kind(eren) weer op te halen, zodat we allemaal de zegen van God kunnen ontvangen.
terug