Werelddiaconaat Werelddiaconaat


Op de zondag van het Werelddiaconaat, 22 oktober jl. werd door de ZWO commissie aandacht gevraagd voor de Wereldvoedseldag.

Voedselzekerheid
Sinds 1981 is Wereldvoedseldag de dag, waarop de Voedsel-en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties aandacht voor voedselzekerheid in de wereld vraagt. De FAO houdt bij, hoeveel voedsel wereldwijd wordt geproduceerd. Zij schat, dat de aarde genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking. 
Waarom is er dan toch al meer dan 20 jaar een Wereldvoedseldag nodig? Dat is omdat het voedsel op de wereld ongelijk verdeeld is.

Onderstaande foto toont de hoeveelheid voedsel, die er per persoon per dag beschikbaar is. U kunt zien dat dit meer dan voldoende is. Waterverspilling en -vervuiling
Naast een eerlijker verdeling van voedsel, vraagt de FAO ook aandacht voor waterverspilling en -vervuiling. Voor alles wat groeit is immers water nodig. En vandaag de dag leven bijna 2,5 miljard mensen in landen met waterstress.
Kunnen wij hier iets aan doen? 
Ja, wij kunnen de druk op watervoorraden in de wereld verminderen door voedsel te consumeren, waarvoor minder water nodig is. U kunt dan denken aan vlees, maar ook bv aan avocado's. Watervervuiling kunnen we tegengaan, door te stoppen met het lozen van schadelijke middelen in de bodem, rivieren en sloten. 
Klimaatverandering en oorlogen bedreigen ook de voedselzekerheid. Daar zien we helaas elke dag de voorbeelden van langskomen via het nieuws. Al deze ontwikkelingen vragen om onze aandacht en betrokkenheid.

terug