Noodhulp aardbevingen Noodhulp aardbevingen


Begin februari werden Syrië en Turkije getroffen door alles verwoestende aardbevingen. Kerk in Actie ondersteunde direct de talloze slachtoffers en nabestaanden in Syrië via de lokale kerken, die door Kerk in Actie al jarenlang worden bijgestaan.

Uiteraard heeft de Commissie ZWO onze gemeenteleden enkele dagen later opgeroepen om geld voor de slachtoffers te doneren. Ook werd in de Jeugddienst gecollecteerd voor de getroffenen van de aardbevingen in Syrië.

Het geweldige bedrag, dat via deze collecte en via de bankrekening van ZWO bijeen is gebracht, bedraagt €1.405,- Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gift! De Commissie ZWO heeft bovenstaand bedrag verdubbeld, zodat er in totaal €2.810,- kon worden overgemaakt naar Kerk in Actie voor de slachtoffers in Syrië.

Commissie ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking)

terug