Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Als gemeente zijn we een open gemeenschap waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar en waarin privacy en geheimhouding gewaarborgd moeten zijn. Nauwkeurig omgaan met privacy van personen is in de kerk niet nieuw. We kennen daar in de kerk ook eigen regels voor. Denk bijvoorbeeld aan de bevestiging van ambtsdragers. Dan wordt geheimhouding gevraagd en beloofd. In de AVG worden de privacy regels aangescherpt en aangepast aan deze tijd. Via internet kunnen gegevens gemakkelijk openbaar worden en dit vraagt om nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

terug