Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020 Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020
Het nieuwe gebruiksplan van ons kerkgebouw kunt u hier downloaden.

Addendum bij het gebruiksplan kerkgebouw ‘t Kruispunt te Linschoten
versie 02, 21 september 2020

Algemeen
De PKN adviseert de gemeenten zeer dringend: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.”
Wij hebben als gemeente dit advies overgenomen. De diensten zullen online worden uitgezonden. Bij de diensten zal alleen het kerkelijk team aanwezig is. Tijdens verplaatsingen zullen er mondkapjes gedragen worden.

De gemeenteleden zijn via de mail op de hoogte gebracht van de wijziging.
De PKN adviseert dringend om alle vormen van zang op te schorten. Dit advies geldt vooralsnog voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari en alle andere te houden vieringen/ kerkdiensten zolang de lockdown duurt. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden. Binnen onze gemeente wordt er, na het hervatten van de diensten op 5 juli 2020, al niet meer gezongen tijdens de dienst. (zie ook gebruiksplan punt 3.2.2.). Een aanvulling op het gebruiksplan is dat nu ook het bespelen van een blaasinstrument wordt ontraden. Dit advies nemen wij ook over.
We sluiten ons ook aan om – met de dreiging van de Britse variant nog eens temeer – alle andere fysieke ontmoetingen en bijeenkomsten in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten. De vergaderingen van moderamen en kerkenraad worden online gehouden. Alleen bij strikte urgentie is het mogelijk om bij elkaar te komen in de kleinst mogelijke samenstelling en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.
Bovenstaande adviezen gaan voor de afspraken die in het gebruiksplan (september 2020, versie 2) staan.
Zodra er nieuwe adviezen vanuit de overheid en de PKN komen zal het gebruiksplan worden aangepast, al dan niet door een nieuw addendum.   


Hoofdstuk 2 Gebruik van het kerkgebouw
De huurders van ‘t Kruispunt zullen op de hoogte gebracht worden van dit addendum.
terug