Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020 Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020
Het nieuwe gebruiksplan van ons kerkgebouw kunt u hier downloaden.

Addendum bij het gebruiksplan kerkgebouw  ‘t Kruispunt te Linschoten
versie 02, 21 september 2020

Algemeen
Met ingang van zaterdag 5 juni is in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
De routekaart kerken, die door CIO op 22 maart 2021 werd gepubliceerd, geeft hiervoor het volgende aan:
Meer mensen welkom bij kerkdienst
Dat betekent voor onze gemeente dat er vanaf 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn.
Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw nog steeds in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Zingen op praatniveau
Er mag op een beperkte tijd op praatniveau gezongen worden. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.
De kerkenraad heeft besloten dat het laatste lied van de eredienst gezongen mag worden. Dit in verband met de mogelijkheid om direct daarna te ventileren.  

Openluchtdiensten
Voor kerkdiensten buiten gelden dezelfde regels als binnen. Tot een maximum van 250 mensen kan de beschikbare ruimte gevuld worden met zitplaatsen op anderhalve meter. Logischerwijs is hier iets meer ruimte op het gebied van samenzang (want er is betere ventilatie), maar wees hierin terughoudend. Uiteraard gelden verder ook alle basisregels van aankomst tot vertrek van de kerkganger (zie protocol).

Jeugdwerk en groepsbijeenkomsten binnen en buiten
Vanaf 5 juni gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursus-verband’ met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen. Buiten is een ontmoeting (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 mensen (exclusief medewerkers) mogelijk.

Kerkelijke vergaderingen
Voor kerkelijke vergaderingen (zoals een kerkenraad, bestuursvergadering, locatieraad, gemeente- of ledenvergadering, classicale vergadering of synode) geldt in alle fasen de richtlijnen van de Rijksoverheid voor samenkomsten. Hierbij moeten de basisregels vanzelfsprekend in acht genomen worden. Voor continuering van de dagelijkse werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van de algemene uitzonderingen om met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte samen te komen. Ook hier gelden de basisregels.
De gemeenteleden zijn via de mail op de hoogte gebracht van de wijziging.
Bovenstaande adviezen gaan voor de afspraken die in het gebruiksplan (september 2020, versie 2) staan.
Zodra er nieuwe adviezen vanuit de overheid en de PKN komen zal het gebruiksplan worden aangepast, al dan niet door een nieuw addendum.   

Hoofdstuk 2 Gebruik van het kerkgebouw
De huurders van ‘t Kruispunt zullen op de hoogte gebracht worden van dit addendum.

 
terug