De Wijkraad

De Wijkraad
De gemeente heeft wijkraden die elk bestaan uit de wijkouderling, de diaken van die wijk en enkele contactpersonen. Elke wijkraad vergadert eenmaal per jaar. 

Een contactpersoon is iemand uit de gemeente die zich in een bepaalde wijk inzet om bij bijzondere gebeurtenissen, of zomaar, gemeenteleden te bezoeken als teken van meeleven met elkaar. De bloemen uit de wekelijkse eredienst worden door de contactpersonen bij gemeenteleden thuis gebracht en dat geldt ook voor de kerstattenties. 

Aan het begin van het seizoen ontvangen de gemeenteleden via de e-mail een lijst met actuele gegevens.


 
terug