de wijkraad de wijkraad
De gemeente heeft zes wijkraden die elk bestaan uit de wijkouderling, de wijkdiaken en enkele wijkcontactpersonen.

Een wijkcontactpersoon is iemand uit de gemeente die zich in een bepaalde wijk inzet om bij bijzondere gebeurtenissen, of zomaar, gemeenteleden te bezoeken als teken van meeleven met elkaar. Ook worden de bloemen uit de wekelijkse eredienst door de wijkcontactpersonen bij  gemeenteleden thuis gebracht.

Aan het begin van het seizoen ontvangen de gemeenteleden via de e-mail een lijst met actuele gegevens.
 
terug