De Dorcas Voedselactie gaat door De Dorcas Voedselactie gaat door
Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.
De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door de QR-code hiernaast te scannen via de app van uw bank (dus niet vanuit een andere app/camera). Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

Zie ook de flyer met QR codes.
 
YouTube kanaal Kruispunt Linschoten YouTube kanaal Kruispunt Linschoten
Nu we de vieringen vanuit 't Kruispunt via livestream kunnen uitzenden, is het YouTube kanaal van Kruispunt Linschoten een beetje in onbruik geraakt. Er wordt nu niet meer elke week een online dienst geplaatst. Omdat we zoveel leuke reacties hebben ontvangen op de online diensten, vinden we het leuk om toch met enige regelmaat een nieuw filmpje te blijven plaatsen. We zijn daarom een serie met korte 'preekjes' begonnen, genaamd 'Practice what you preach'. De eerste aflevering staat op ons YouTube kanaal en gaat over bidden. Klik hier om hem te bekijken.
 
Oproep “Mediateam” Oproep “Mediateam”
Afgelopen woensdag 30 september was er een extra gemeenteavond i.v.m. de aanschaf van een nieuwe geluids- en video-installatie. Aan de gemeente werd de vraag voorgelegd of zij het eens was met de gevolgde procedure en of zij akkoord ging met aanschaf van de nieuwe apparatuur. Aan het eind van de informatieve avond werd door de aanwezige gemeenteleden ingestemd met de aanschaf.
 
lees meer »
 
Communicatie: is uw emailadres al bekend? Communicatie: is uw emailadres al bekend?

Goede communicatie is onmisbaar ten tijde van een crisis. Een goed middel hiervoor is onder andere de email. Daarom vragen wij u om uw emailadres en mobiele telefoonnummer, als u dit heeft, te sturen naar de ledenadministratie van onze kerk. Op die manier kunnen we u bereiken met onze nieuwsbrief. Ook kunnen wij u dan snel informeren over belangrijke zaken. Zo zorgen wij dus dat we als kerk met elkaar verbonden blijven. 

Mocht u nog niet uw emailadres en mobiele telefoonnummer en mobiele telefoonnummer naar de ledenadministratie van de kerk gestuurd hebben, dan vragen wij u dit alsnog te doen. U kunt dit doen via ledenadministratie @kruispuntlinschoten.nl.

Bij voorbaat onze dank.
De kerkenraad 

 
Dagelijkse Taize vieringen Dagelijkse Taize vieringen
Er is sinds kort ook dagelijks een Taizé viering mee te beleven via internet.
De broeders komen niet meer in de grote kerk in Taizé samen, maar met een achttal broeders in het kleine kerkje.
Elke dag is er van 20.30 uur – 21.15 uur een uitzending van een viering via ‘live- stream’ op Facebook.