YouTube kanaal Kruispunt Linschoten YouTube kanaal Kruispunt Linschoten
Nu we de vieringen vanuit 't Kruispunt via livestream kunnen uitzenden, is het YouTube kanaal van Kruispunt Linschoten een beetje in onbruik geraakt. Er wordt nu niet meer elke week een online dienst geplaatst. Omdat we zoveel leuke reacties hebben ontvangen op de online diensten, vinden we het leuk om toch met enige regelmaat een nieuw filmpje te blijven plaatsen. We zijn daarom een serie met korte 'preekjes' begonnen, genaamd 'Practice what you preach'. De eerste aflevering staat op ons YouTube kanaal en gaat over bidden. Klik hier om hem te bekijken.
 
Communicatie: is uw emailadres al bekend? Communicatie: is uw emailadres al bekend?

Goede communicatie is onmisbaar ten tijde van een crisis. Een goed middel hiervoor is onder andere de email. Daarom vragen wij u om uw emailadres en mobiele telefoonnummer, als u dit heeft, te sturen naar de ledenadministratie van onze kerk. Op die manier kunnen we u bereiken met onze nieuwsbrief. Ook kunnen wij u dan snel informeren over belangrijke zaken. Zo zorgen wij dus dat we als kerk met elkaar verbonden blijven. 

Mocht u nog niet uw emailadres en mobiele telefoonnummer en mobiele telefoonnummer naar de ledenadministratie van de kerk gestuurd hebben, dan vragen wij u dit alsnog te doen. U kunt dit doen via ledenadministratie @kruispuntlinschoten.nl.

Bij voorbaat onze dank.
De kerkenraad 

 
Dagelijkse Taize vieringen Dagelijkse Taize vieringen
Er is sinds kort ook dagelijks een Taizé viering mee te beleven via internet.
De broeders komen niet meer in de grote kerk in Taizé samen, maar met een achttal broeders in het kleine kerkje.
Elke dag is er van 20.30 uur – 21.15 uur een uitzending van een viering via ‘live- stream’ op Facebook.